Skrifterna
Jakob 3


Kapitel 3

De renhjärtade tar emot Guds behagliga ord – Lamaniternas rättfärdighet överträffar nephiternas – Jakob varnar för otukt, lösaktighet och all slags synd. Omkring 544–421 f.Kr.

1 Men se, jag, Jakob, vill tala till er som är renhjärtade. Vänd er till Gud med ståndaktigt sinne och be till honom med överflödande tro, så ska han trösta er i era bedrövelser, och han ska tala för er sak och sända ner rättvisa över dem som eftersträvar er undergång.

2 O alla ni som är renhjärtade, lyft upp era huvuden och ta emot Guds behagliga ord och mätta er med hans kärlek, för det kan ni för evigt göra, om ert sinne är aståndaktigt.

3 Men ve, ve er som inte är renhjärtade, som denna dag är aorena inför Gud! För om ni inte omvänder er blir landet förbannat för er skull, och lamaniterna, som inte är lika orena som ni men ändå är bförbannade med en svår förbannelse, ska gissla er ända till er undergång.

4 Och tiden kommer med hast, om ni inte omvänder er, då de ska äga ert arveland, och Herren Gud ska aleda bort de rättfärdiga från er.

5 Se, lamaniterna, era bröder, som ni hatar för deras orenhets skull och för den förbannelse som har kommit över deras hud, är rättfärdigare än ni, för de har inte aglömt Herrens befallning som gavs till vår far – att de skulle ha endast en hustru, och bihustrur skulle de inga ha, och det skulle inte bedrivas hor bland dem.

6 Och denna befallning vinnlägger de sig om att hålla. Tack vare deras lydnad till denna befallning kommer Herren Gud inte att förgöra dem utan kommer att vara abarmhärtig mot dem. Och en dag ska de bli ett välsignat folk.

7 Se, deras män aälskar sina hustrur, och deras hustrur älskar sina män, och deras män och deras hustrur älskar sina barn. Och deras otro och deras hat mot er beror på deras fäders ondska, så hur mycket bättre än de är då ni i er store Skapares ögon?

8 O, mina bröder, jag fruktar att såvida ni inte omvänder er från era synder kommer deras hud att vara vitare än er då ni med dem förs fram inför Guds tron.

9 Därför ger jag er en befallning, som är Guds ord, att inte längre smäda dem för deras mörka hudfärgs skull. Inte heller ska ni smäda dem för deras orenhets skull, utan ni ska komma ihåg er egen orenhet och komma ihåg att deras orenhet kom genom deras fäder.

10 Därför ska ni komma ihåg era abarn, hur ni har sårat deras hjärtan genom det föredöme ni har varit för dem. Och kom även ihåg att ni, på grund av er orenhet, kan leda era barn till undergång och att deras synder hopas på era huvuden på den yttersta dagen.

11 O, mina bröder, hörsamma mina ord. Väck era själsförmögenheter, skaka om er själva så att ni avaknar ur dödens slummer och lösgör er från bhelvetets kval så att ni inte blir cänglar åt djävulen för att kastas i den sjö av eld och svavel som är den andra ddöden.

12 Och nu talade jag, Jakob, mycket mer till Nephis folk och varnade dem för aotukt och blösaktighet och varje slag av synd och berättade för dem om dess hemska följder.

13 Och inte ens en hundradel av detta folks förehavanden, det som nu började bli talrikt, kan nedtecknas på adessa plåtar. Men mycket om deras förehavanden är nedtecknat på de större plåtarna: deras krig och deras stridigheter och deras kungars regering.

14 De här plåtarna kallas Jakobs plåtar, och de gjordes av Nephis hand. Och nu slutar jag tala dessa ord.