Pühakirjad
  Eteri 5
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  5. peatükk

  Kolm tunnistajat ja töö ise seisavad tunnistusena Mormoni Raamatu tõepärasusest.

  1 Ja nüüd, mina, Moroni, olen kirjutanud need sõnad, mis mul kästi kirjutada, mälu järgi; ja ma olen jutustanud sulle asjadest, mille ma olen kinni apitseerinud; seepärast ära puutu neid, et neid tõlkida; sest see on sul keelatud, välja arvatud peagi vastavalt Jumala tarkusele.

  2 Ja vaata, sulle võib saada osaks eriline võimalus näidata plaate anendele, kes aitavad kaasa selle töö esiletoomisel;

  3 ja neid näidatakse Jumala väel akolmele; mispärast, nad bteavad kindlalt, et need asjad on cõiged.

  4 Ja kolme atunnistaja suuga need asjad kinnitatakse; ja kolme tunnistus ja see töö, milles näidatakse Jumala väge ja ka tema sõna, millest Isa ja Poeg ja Püha Vaim annavad tunnistust – ja kõik see seisab tunnistusena maailma vastu viimsel päeval.

  5 Ja kui on nõnda, et nad parandavad meelt ja atulevad Isa juurde Jeesuse nimel, võetakse nad vastu Jumala kuningriiki.

  6 Ja nüüd, otsustage ise, kas mul ei ole nendeks asjadeks volitust; sest te saate teada, et mul on volitus, kui te näete mind ja me seisame viimsel päeval Jumala ees. Aamen.