Pühakirjad
  Eteri 14
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  14. peatükk

  Rahva süüteod toovad maale needuse – Koriantumr astub lahingusse Gileadi, siis Liibi ja seejärel Siisi vastu – Veri ja veresaun katavad maad.

  1 Ja nüüd, rahva süütegude pärast hakkas kogu maale tulema suur aneedus, mistõttu kui mees pani oma tööriista või mõõga riiulile või kohta, kus ta seda hoiab, vaata, järgmisel päeval ei suutnud ta seda leida, nii suur oli maa peal olev needus.

  2 Mispärast igaüks hoidis oma kätega kinni sellest, mis oli tema oma, ega tahtnud midagi laenata teistelt ega teistele; ja iga mees hoidis oma mõõga käepidet oma paremas käes, et kaitsta oma vara ja oma elu ning oma naisi ja lapsi.

  3 Ja nüüd, pärast kahte aastat ja pärast Saredi surma, vaata, Saredi vend tõusis ja ta pidas lahingu Koriantumri vastu, milles Koriantumr lõi teda ja ajas teda taga kuni Akiisi kõnnumaani.

  4 Ja sündis, et Saredi vend pidas tema vastu lahingut Akiisi kõnnumaal; ja lahing muutus ülimalt ägedaks ja mitmed tuhanded langesid mõõga läbi.

  5 Ja sündis, et Koriantumr piiras kõnnumaad; ja Saredi vend marssis ööpimeduses kõnnumaalt välja ja surmas osa Koriantumri sõjaväest, kuna nad olid purjus.

  6 Ja ta tuli Moroni maale ja seadis end Koriantumri troonile.

  7 Ja sündis, et Koriantumr elas koos oma sõjaväega kõnnumaal kaks aastat, mille jooksul ta sai oma sõjaväele suurt tuge.

  8 Nüüd, Saredi vend, kelle nimi oli Gilead, sai samuti oma sõjaväele palju jõudu juurde salajaste liitude tõttu.

  9 Ja sündis, et tema ülempreester mõrvas ta sel ajal, kui ta oma troonil istus.

  10 Ja sündis, et keegi salajastest liitudest mõrvas tema ühes salakäigus ja sai kuningriigi endale; ja tema nimi oli Liib; ja Liib oli suurt kasvu mees, suurem kui ükski teine mees rahva seas.

  11 Ja sündis, et Liibi esimesel aastal tuli Koriantumr Moroni maale ja pidas lahingu Liibi vastu.

  12 Ja sündis, et ta võitles Liibiga, milles Liib lõi teda käsivarde, nii et ta sai haavata; ometi Koriantumri sõjavägi tungis edasi Liibile peale, nii et ta põgenes mereranniku ääremaadele.

  13 Ja sündis, et Koriantumr ajas teda taga; ja Liib hakkas temaga võitlema mererannikul.

  14 Ja sündis, et Liib lõi Koriantumri sõjaväge, nii et nad põgenesid taas Akiisi kõnnumaale.

  15 Ja sündis, et Liib ajas teda taga, kuni ta jõudis Agosi tasandikele. Ja Koriantumr oli võtnud kogu rahva endaga, kui ta põgenes Liibi eest sellesse maaosasse, kuhu ta põgenes.

  16 Ja kui ta oli jõudnud Agosi tasandikule, asus ta võitlusse Liibiga ja ta lõi teda, kuni ta suri; ometi Liibi vend tuli Koriantumri vastu tema asemel ja lahing muutus ülimalt ägedaks, mille jooksul Koriantumr põgenes taas Liibi venna sõjaväe eest.

  17 Nüüd, Liibi venna nimi oli Siis. Ja sündis, et Siis jälitas Koriantumrit ja ta vallutas palju linnu ja tappis naisi ja ka lapsi ning ta põletas linnu.

  18 Ja hirm Siisi ees haaras kogu maad; jah, hüüd läks üle kogu maa – Kes suudab seista Siisi sõjaväe ees? Vaata, ta pühib maad enda ees!

  19 Ja sündis, et rahvas hakkas kogunema sõjavägedesse üle kogu maa palge.

  20 Ja nad olid jagunenud; ja osa nendest põgenes Siisi sõjaväe juurde ja osa nendest põgenes Koriantumri sõjaväe juurde.

  21 Ja nii suur ja kestev oli olnud sõda ja nii pikk oli olnud vaatepilt verevalamisest ja veresaunast, et terve maa pale oli kaetud asurnukehadega.

  22 Ja nii kärmas ja kiire oli sõda, et mitte kedagi polnud jäetud surnuid matma, vaid nad läksid edasi, verevalamisest verevalamiseni, jättes nii meeste, naiste kui ka laste surnukehad laiali maa palgele ausside saagiks.

  23 Ja nende hais levis maa palgel, koguni kogu maa palgel; mispärast, see hais hakkas rahvast nii päeval kui ka ööpimeduses häirima.

  24 Ometi ei lõpetanud Siis Koriantumri jälitamist, sest ta oli vandunud kätte maksta Koriantumrile oma venna vere eest, kes oli tapetud, ja tühistada Issanda sõna, mis tuli Eterile, et Koriantumr ei lange mõõga läbi.

  25 Ja nõnda me näeme, et Issand nuhtles neid oma viha täiuses ja nende pahelisus ja jäledused olid valmistanud tee nende igavikuliseks hävituseks.

  26 Ja sündis, et Siis jälitas Koriantumrit itta kuni mereäärsete piirideni välja ja seal ta võitles Siisiga kolm päeva.

  27 Ja nii hirmus oli hävitus Siisi sõjavägede hulgas, et rahvas hakkas kartma ja hakkas põgenema Koriantumri vägede eest; ja nad põgenesid Korihori maale ja pühkisid ära elanikud enda eest, kõik need, kes ei tahtnud nendega ühineda.

  28 Ja nad püstitasid oma telgid Korihori orgu; ja Koriantumr püstitas oma telgid Suuri orgu. Nüüd, Suuri org oli Komnori künka lähedal; mispärast, Koriantumr kogus kokku oma sõjaväe Komnori künkale ja puhus pasunat Siisi vägedele, et kutsuda neid lahingusse.

  29 Ja sündis, et nad tulid välja, ent aeti tagasi; ja nad tulid teist korda ja nad aeti taas teist korda tagasi. Ja sündis, et nad tulid taas kolmandat korda ning lahing muutus ülimalt ägedaks.

  30 Ja sündis, et Siis lõi Koriantumrit, nii et ta tekitas temale palju sügavaid haavu; ja Koriantumr nõrkes, olles kaotanud verd, ja ta kanti ära, otsekui oleks ta surnud.

  31 Nüüd, meeste, naiste ja laste kaotus oli mõlemal poolel nii suur, et Siis käskis oma rahvast, et nad ei jälitaks Koriantumri vägesid; mispärast, nad pöördusid tagasi oma laagrisse.