Pühakirjad
  Eteri 11
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  11. peatükk

  Sõjad, lahkhelid ja pahelisus valitsevad jeredlaste elus – Prohvetid ennustavad jeredlaste täielikku hävitamist, kui nad meelt ei paranda – Rahvas hülgab prohvetite sõnad.

  1 Ja Komi päevil tulid ka paljud prohvetid ja kuulutasid prohvetlikult selle suure rahva hävitamisest, kui nad ei paranda meelt ega pöördu Issanda poole ning ei hülga oma mõrvu ja pahesid.

  2 Ja sündis, et rahvas hülgas prohvetid ja nad põgenesid Komi juurde, et saada kaitset, sest rahvas püüdis neid hävitada.

  3 Ja nad kuulutasid Komile prohvetlikult palju asju; ja ta oli õnnistatud kõik oma ülejäänud päevad.

  4 Ja ta elas vana hea eani ja temale sündis Siblom; ja Siblom valitses tema asemel. Ja Siblomi vend hakkas talle vastu ja kogu maal algas ülimalt suur sõda.

  5 Ja sündis, et Siblomi vend lasi surmata kõik prohvetid, kes kuulutasid prohvetlikult rahva hävitamisest.

  6 Ja kogu maal oli suur häda, sest nad olid tunnistanud, et maad ja ka rahvast tabab suur needus ja et nende seas saab olema suur hävitus, niisugune, millist pole maa pinnal kunagi varem olnud, ja nende luud kuhjuvad maa palgel kui amullahunnikud, kui nad ei paranda meelt oma pahedest.

  7 Ja nad ei võtnud kuulda Issanda häält oma paheliste liitude pärast; mispärast, kogu maal hakkas olema sõdu ja tülisid ning oli ka palju näljahäda ja katku, nii et seal oli suur hävitus, niisugune, millist pole maa pinnal kunagi varem teatud; ja kõik see sündis Siblomi päevil.

  8 Ja rahvas hakkas parandama meelt oma süütegudest; ja kuivõrd nad seda tegid, ahalastas Issand nende peale.

  9 Ja sündis, et Siblom tapeti ja Sett viidi vangistusse ja ta elas vangistuses kõik oma päevad.

  10 Ja sündis, et Aaha, tema poeg, sai endale kuningriigi ja ta valitses rahvast kõik oma päevad. Ja ta pani toime oma päevil kõiksugu süütegusid, millega ta põhjustas palju verevalamist ja tema päevi oli vähe.

  11 Ja Eetem, olles Aaha järglane, sai kuningriigi; ja ka tema tegi oma elupäevil seda, mis on paheline.

  12 Ja sündis, et Eetemi päevadel tulid paljud prohvetid ja kuulutasid taas rahvale prohvetlikult; jah, nad kuulutasid prohvetlikult, et Issand hävitab nad maa pinnalt täielikult, kui nad ei paranda meelt oma süütegudest.

  13 Ja sündis, et rahvas tegi oma südame kõvaks ega tahtnud nende sõnu akuulda võtta; ja prohvetid leinasid ning eemaldusid rahva seast.

  14 Ja sündis, et Eetem mõistis kohut paheliselt kõik oma päevad, ja temale sündis Moron. Ja sündis, et Moron valitses tema asemel; ja Moron tegi seda, mis on paheline Issanda ees.

  15 Ja sündis, et rahva seas algas avastuhakk selle salajase liidu pärast, mis oli asutatud, et saada võimu ja kasu; ja nende keskelt tõusis mees, kes oli vägev süütegudes ja ta võitles Moroniga lahingus, milles ta kukutas pool kuningriiki; ja ta valitses poolt kuningriiki palju aastaid.

  16 Ja sündis, et Moron kukutas tema ja sai kuningriigi taas endale.

  17 Ja sündis, et tõusis üks teine vägev mees ja tema oli Jeredi venna järeltulija.

  18 Ja sündis, et ta kukutas Moroni ja sai kuningriigi endale; mispärast, Moron elas vangistuses kõik oma ülejäänud päevad; ja temale sündis Koriantor.

  19 Ja sündis, et Koriantor elas vangistuses kõik oma päevad.

  20 Ja Koriantori päevil tulid ka paljud prohvetid ja kuulutasid prohvetlikult suurtest ja imepärastest asjadest ja hüüdsid rahvale meeleparandust ja et kui nad meelt ei paranda, siis amõistab Issand Jumal nende üle kohut nende täielikuks hävitamiseks;

  21 ja et Issand Jumal saadab või toob oma väega ühe ateise rahva seda maad valdama, samal moel nagu ta tõi nende isad.

  22 Ja nad hülgasid kõik prohvetite sõnad oma salaühingu ja paheliste jäleduste pärast.

  23 Ja sündis, et Koriantorile sündis aEter, ja ta suri, olles elanud kõik oma päevad vangistuses.