Pühakirjad
  Eteri 6
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  6. peatükk

  Tuuled ajavad jeredlaste pargaseid tõotatud maa suunas – Inimesed ülistavad Issandat tema headuse eest – Oriiha määratakse nende kuningaks – Jered ja tema vend surevad.

  1 Ja nüüd, mina, Moroni, jätkan ülestähendusega Jeredist ja tema vennast.

  2 Sest sündis, et pärast seda, kui Issand oli ette valmistanud akivid, mis Jeredi vend oli kandnud üles mäele, tuli Jeredi vend mäelt alla ja ta pani kivid laevadesse, mis olid valmis, ühe kummassegi otsa; ja vaata, need andsid laevadesse valgust.

  3 Ja nõnda lasi Issand kividel pimeduses särada, et anda valgust meestele, naistele ja lastele, et nad ei peaks pimeduses üle suurte vete minema.

  4 Ja sündis, et kui nad olid varunud kõiksugu toidupoolist, et nad võiksid sellest elada vee peal olles, ja ka toitu oma pudulojuste ja veisekarjadele ja mis iganes elajaid või loomi või linde nad võisid kaasa võtta – ja sündis, et kui nad olid teinud kõike seda, läksid nad oma laevadesse ehk pargastesse ja suundusid merele, usaldades end Issanda, oma Jumala hoolde.

  5 Ja sündis, et Issand Jumal lasi vete peal puhuda araevukal tuulel tõotatud maa suunas, ja nõnda vintsutati neid merelainetel tuulest aetuna.

  6 Ja sündis, et palju kordi olid nad maetud meresügavustesse lainevallide pärast, mis murdusid nende peal, ja ka suurte ja kohutavate tormide pärast, mida tekitas raevukas tuul.

  7 Ja sündis, et kui nad olid maetud sügavusse, ei teinud vesi neile kahju, sest nende laevad olid aveekindlad nagu anumad ja nad olid ka veekindlad nagu Noa blaev; seepärast, kui neid ümbritsesid paljud veed, hüüdsid nad Issanda poole ja ta tõi nad taas üles vete pinnale.

  8 Ja sündis, et sel ajal, kui nad olid vee peal, ei lakanud tuul kunagi puhumast tõotatud maa suunas; ja nõnda ajas tuul neid edasi.

  9 Ja nad alaulsid ülistuslaule Issandale; jah, Jeredi vend laulis ülistuslaule Issandale ja ta btänas ja ülistas Issandat päev läbi; ja kui öö tuli, ei lakanud nad Issandat ülistamast.

  10 Ja nõnda aeti neid edasi ja ükski merekoletis ei saanud neid murda ega vaalad räsida ja neil oli pidevalt valgust kas siis vee peal või vee all.

  11 Ja nõnda aeti neid vee peal edasi kolmsada ja nelikümmend ja neli päeva.

  12 Ja nad randusid tõotatud maa rannikul. Ja kui nende jalad olid puudutanud tõotatud maa randu, kummardusid nad maa palgel ja alandasid end Issanda ees ning valasid rõõmupisaraid Issanda ees tema õrna halastuse rohkuse pärast nende vastu.

  13 Ja sündis, et nad käisid mööda maa palet ja hakkasid maad harima.

  14 Ja Jeredil oli neli poega ja nende nimed olid Jaakom ja Gilga ja Maaha ja Oriiha.

  15 Ja Jeredi vend sai samuti poegi ja tütreid.

  16 Ja Jeredi ja tema venna asõpru oli umbes kakskümmend ja kaks hinge; ja nad said samuti poegi ja tütreid enne, kui nad jõudsid tõotatud maale; ja seepärast hakkas neid olema palju.

  17 Ja neid õpetati akõndima alandlikult Issanda ees; ja neid bõpetati ka kõrgest.

  18 Ja sündis, et nad hakkasid maa palgel levima ja paljunema ning maad harima; ja nad kasvasid maal tugevaks.

  19 Ja Jeredi vend hakkas vanaks jääma ja nägi, et ta peab varsti hauda minema; mispärast ta ütles Jeredile: Kogugem oma rahvas kokku, et me võiksime nad üle lugeda ja nendelt teada saada, mida nad soovivad meilt enne, kui me läheme oma haudadesse.

  20 Ja rahvas koguti vastavalt kokku. Nüüd, Jeredi venna poegade ja tütarde arv oli kakskümmend ja kaks hinge; ja Jeredi poegade ja tütarde arv oli kaksteist, temal oli neli poega.

  21 Ja sündis, et nad lugesid oma rahva üle; ja pärast seda, kui nad olid nad üle lugenud, soovisid nad nendelt teada saada, mida nad tahaksid, et nad teeksid enne, kui nad lähevad oma haudadesse.

  22 Ja sündis, et rahvas soovis nendelt, et nad avõiaksid ühe oma poegadest kuningaks nende üle.

  23 Ja nüüd, vaata, see kurvastas neid. Ja Jeredi vend ütles neile: See aviib kindlasti vangistusse.

  24 Aga Jered ütles oma vennale: Lase neil saada endale kuningas! Ja seepärast ütles ta neile: Valige endile meie poegade seast kuningas, keda iganes te tahate!

  25 Ja sündis, et nad valisid nimelt Jeredi venna esmasündinu, ja tema nimi oli Paagag. Ja sündis, et ta keeldus ega tahtnud olla nende kuningaks. Ja rahvas tahtis, et tema isa teda sunniks, kuid tema isa ei teinud seda; ja ta käskis neid, et nad ei sunniks mitte ühtegi inimest neile kuningaks hakkama.

  26 Ja sündis, et nad valisid kõiki Paagagi vendi ja nemad ei tahtnud.

  27 Ja sündis, et ka Jeredi pojad ei tahtnud, nimelt kõik peale ühe; ja Oriiha võiti olema kuningaks rahva üle.

  28 Ja ta hakkas valitsema ja rahvast hakkas saatma edu; ja nad said ülimalt rikkaks.

  29 Ja sündis, et Jered suri ja tema vend samuti.

  30 Ja sündis, et Oriiha kõndis alandlikult Issanda ees ja pidas meeles, kui suuri asju Issand oli teinud tema isale, ja ta õpetas ka oma rahvale, kui suuri asju Issand on teinud nende isadele.