Alma 27
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 27

  Li Qaawa’ naxtaqla laj Ammon chixk’amb’aleb’ xb’e li tenamit aj Anti-Nefi-Lehi re xkolb’al rib’eb’—Naq naxk’ul laj Alma, laj Ammon nalukta xmetz’ew xb’aan xsahil xch’ool—Eb’ laj Nefita neke’xk’e li ch’och’ Jerxon re li tenamit aj Anti-Nefi-Lehi—Xtenamit laj Ammon nayehe’ reheb’. Wan na 90–77 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Anajwan kik’ulman naq chirix naq eb’ laj Lamanita a’an, li xkoheb’ chaq chixpleetinkileb’ laj Nefita, ke’xtaw chirix k’iila xyaalomeb’ ru re xsachb’aleb’, naq maak’a’ neke’xra rik’in xsik’b’al xsachb’aleb’, ke’sutq’i wi’chik sa’ li ch’och’ Nefi.

  2 Ut kik’ulman naq eb’ laj Amalekita, sa’ xk’ab’a’ li sachk ke’xk’ul, numtajenaqeb’ xjosq’il. Ut naq ke’ril naq ink’a’ ke’ru chixsik’b’al reeqaj rik’ineb’ laj Nefita, ke’ok chireek’asinkileb’ li tenamit chi josq’o’k rik’in aras riitz’ineb’, a’ li tenamit aj bAnti-Nefi-Lehi; jo’kan naq ke’ok wi’chik chixsachb’aleb’.

  3 Anajwan li tenamit a’in ajun sut chik ink’a’ ke’raj xchapb’al lix k’anjeleb’aal re pleet, ut ke’xkanab’ rib’ chi kamsiik jo’ chanru li rajomeb’ li xik’ neke’ilok reheb’.

  4 Anajwan naq laj Ammon ut eb’ lix komon ke’ril li k’anjel a’in re sachok sa’ xyanqeb’ li q’axal raarookeb’ xb’aaneb’, ut sa’ xyanqeb’ li q’axal neke’rahok ajwi’ reheb’ a’an—xb’aan naq k’ulb’ileb’ chanchaneb’ li anjel taqlanb’il xb’aan li Dios re xkolb’aleb’ chiru li sache’k li junelik taawanq—jo’kan ut, naq laj Ammon ut eb’ lix komon ke’ril li nimla k’anjel a’in re sachok, ke’eek’asiik xch’ool rik’in xtoq’ob’ankileb’ ru, ut ake’xye re li rey:

  5 Chiqach’utub’ xtenamit li Qaawa’ a’in, ut chookub’eeq sa’ li ch’och’ Tzarahemla rik’ineb’ li qas qiitz’in aj Nefita, ut cho’eeleliq chaq sa’ ruq’eb’ li xik’ neke’ilok qe, re naq ink’a’ toosache’q.

  6 A’b’anan li rey kixye reheb’: K’ehomaq reetal, eb’ laj Nefita toohe’xsach, xb’aan li k’iila kamsink ut maak kiqab’aanu reheb’.

  7 Ut laj Ammon kixye: Laa’in tinxik ut tinpatz’oq chiru li Qaawa’, ut wi a’an tixye qe, chexkub’eeq rik’ineb’ li qas qiitz’in, ma texxik?

  8 Ut li rey kixye re: Yaal, wi li Qaawa’ tixye qe ayuqex, tookub’eeq rik’ineb’ li qas qiitz’in, ut toowanq choq’ loq’b’il moos chiruheb’ toj reetal naq taqak’e reheb’ reeqaj li k’iila kamsink ut maak kiqab’aanu reheb’.

  9 A’b’an laj Ammon kixye re: Moko naxk’am ta rib’ rik’in lix chaq’rab’eb’ li qas qiitz’in, li kixaqab’aak chaq xb’aan inyuwa’, naq te’wanq aloq’b’il moos sa’ xyanqeb’; jo’kan ut, chookub’eeq ut chiqakanab’ qib’ chiru li ruxtaaneb’ li qas qiitz’in.

  10 A’ut li rey kixye re: Patz’on rik’in li Qaawa’, ut wi a’an tixye qe ayuqex, tooxik; wi ut ink’a’, too’oso’q sa’ li ch’och’.

  11 Ut kik’ulman naq laj Ammon xko’o ut kipatz’ok chiru li Qaawa’, ut li Qaawa’ kixye re:

  12 Isi li tenamit a’in sa’ li ch’och’ a’in, re naq ink’a’ te’oso’q; xb’aan naq laj Satanas k’a’jo’ naq xchapom xch’ooleb’ laj Amalekita, li neke’eek’asink reheb’ laj Lamanita chi josq’o’k rik’ineb’ li ras riitz’ineb’ re xkamsinkileb’; jo’kan ut, ayu chaq sa’ li ch’och’ a’in, ut osob’tesinb’ileb’ li ani wankeb’ sa’ li jun tasal tenamit a’in, xb’aan naq laa’in teb’inkol rix.

  13 Anajwan ut kik’ulman naq laj Ammon xko’o ut kixye re li rey chixjunil li aatin kixye chaq li Qaawa’ re.

  14 Ut ke’xch’utub’ chixjunil lix tenamit, relik chi yaal, chixjunil lix tenamit li Qaawa’, ut ke’xch’utub’eb’ chixjunil lix ketomq ut lix teepeb’ chi xul, ut ke’el chaq sa’ li ch’och’, ut ke’k’ulun sa’ li yamyookil ch’och’ li najachok ru li ch’och’ Nefi rik’in li ch’och’ Tzarahemla, ut ke’wulak chi nach’ rik’in xnub’aal li ch’och’.

  15 Ut kik’ulman naq laj Ammon kixye reheb’: K’ehomaq reetal, laa’in ut eb’ lin komon tooxik sa’ li ch’och’ Tzarahemla, ut laa’ex texkanaaq arin toj toosutq’iiq chaq; ut taqayaleb’ rix xch’ool li qas qiitz’in, ma te’raj naq tex’ok sa’ xch’och’eb’.

  16 Ut naq yoo chi xik laj Ammon sa’ li ch’och’, kik’ulman naq rochb’eeneb’ lix komon kixk’ul laj Alma, aran sa’ li ana’ajej li ak yeeb’il resil; ut k’ehomaq reetal, saheb’ xch’ool chixk’ulb’al rib’eb’.

  17 Anajwan q’axal nim axsahil xch’ool laj Ammon jo’kan naq kinujak; relik chi yaal, kisub’e’ sa’ saho’k ch’oolej xb’aan lix Dios, toj reetal naq bkilukta xmetz’ew, ut ckit’ane’ wi’chik chi ch’och’.

  18 Ma maawa’ ut a’in sahil ch’oolejil chi numtajenaq? K’ehomaq reetal, a’in li sahil ch’oolejil li maajun nak’uluk re, ka’ajwi’ li nasik’ok re li sahil ch’oolejil chi tz’aqal yot’b’il ut tuulan lix ch’ool.

  19 Anajwan ut, nim chi yaal lix sahil xch’ool laj Alma sa’ xk’ulb’aleb’ li ras riitz’in, ut jo’kan ajwi’ xsahileb’ xch’ool laj Aaron, laj Omner, ut laj Himni, a’b’anan moko kinumta ta xsahileb’ xch’ool a’an sa’ xb’een xmetz’eweb’.

  20 Anajwan ut kik’ulman naq laj Alma kixb’eresiheb’ li ras riitz’in sa’ li ch’och’ Tzarahemla, toj sa’ rochoch a’an. Ut eb’ a’an xkoheb’ ut ke’xye re li axb’eenil aj raqol aatin chixjunil li k’a’aq re ru ke’xk’ul chaq sa’ li ch’och’ Nefi, sa’ xyanqeb’ li ras riitz’in aj Lamanita.

  21 Ut kik’ulman naq li xb’eenil aj raqol aatin kixtaqla xjek’inkil jun li aatin chiru chixjunil li ch’och’, kiraj xnawb’al xyaab’eb’ xkux li tenamit chirix roksinkil li ras riitz’ineb’, a’aneb’ li tenamit aj Anti-Nefi-Lehi.

  22 Ut kik’ulman naq kichal xyaab’eb’ xkux li tenamit, ut kixye: K’ehomaq reetal, taqaq’axtesi li ch’och’ Jerxon, li wan sa’ releb’ saq’e chire li palaw, li naxlaq’ab’ rib’ rik’in li ch’och’ Naab’alil, li wan sa’ xtz’e li saq’e rik’in li ch’och’ Naab’alil, ut li ch’och’ Jerxon a’in, a’an li ch’och’ taqak’e reheb’ li qas qiitz’in choq’ reechanihomeb’.

  23 Ut k’ehomaq reetal, taqak’ojob’eb’ li qateep aj pleet sa’ xyi li ch’och’ Jerxon ut li ch’och’ Nefi, re taaruuq taqakoleb’ rix li qas qiitz’in sa’ li ch’och’ Jerxon; ut naqab’aanu a’in choq’ reheb’ li qas qiitz’in, sa’ xk’ab’a’ lix xiweb’ chixchapb’al li k’anjeleb’aal re pleet chiruheb’ li ras riitz’ineb’ maare anchal te’xb’aanu li maak; ut kichal xnimal xxiweb’ a’in xb’aan xrahil li jalb’a-k’a’uxlej ke’nume’ wi’, sa’ xk’ab’a’ li k’iila kamsink ke’xb’aanu ut lix xuwajel maa’usilaleb’.

  24 Ut anajwan k’ehomaq reetal, a’in taqab’aanu reheb’ li qas qiitz’in, re te’ruuq chireechaninkil li ch’och’ Jerxon; ut taqak’aak’aleheb’ chiruheb’ li xik’ neke’ilok reheb’ rik’ineb’ li qateep aj pleet, wi eb’ a’an te’xk’e qe jun raqal li k’a’ru reheb’, re qatenq’ankil re taaruuq taqak’e k’a’ru nak’anjelak reheb’ li qateep aj pleet.

  25 Anajwan, kik’ulman naq chirix naq laj Ammon kirab’i a’in, kisutq’i rik’in li tenamit aj Anti-Nefi-Lehi, ut jo’kan ajwi’ laj Alma rochb’een, sa’ li yamyookil ch’och’, b’ar wi’ ke’xyiib’ chaq lix muheb’aal t’ikr, ut kixk’e chixnaweb’ chixjunil li k’a’aq re ru a’in. Ut laj Alma kixseraq’i ajwi’ reheb’ lix ajalajik chaq xch’ool, rochb’een chaq laj Ammon ut laj Aaron, ut eb’ li ras riitz’in.

  26 Ut kik’ulman naq rik’in a’an kiwan nimla sahil ch’oolejil sa’ xyanqeb’. Ut ke’kub’e sa’ li ch’och’ Jerxon, ut ke’reechani li ch’och’ Jerxon; ut xtenamit laj Ammon kiyehe’ reheb’ xb’aaneb’ laj Nefita, jo’kan naq ke’nawe’ ru rik’in li k’ab’a’ej a’an chirix chik a’an.

  27 Ut ke’wan sa’ xyanqeb’ lix tenamit laj Nefi, ut ke’k’ehe’ ajwi’ sa’ ajl sa’ xyanqeb’ li tenamit li wankeb’ sa’ lix iglees li Dios. Ut na’nookeb’ ru xb’aan x’anchalileb’ xch’ool chiru li Dios, ut chiruheb’ ajwi’ li winq; xb’aan naq chi tz’aqal tz’aqal amaak’a’eb’ xb’alaq’il, ut xaqxookeb’ xk’a’uxl sa’ chixjunil li k’a’aq re ru; ut bxaqxookeb’ chi kaw sa’ xpaab’ankil li Kristo, chalen toj sa’ roso’jik.

  28 Ut k’a’jo’ naq xik’ ke’ril xhoyb’al xkik’eleb’ li ras riitz’in; ut maajun wa kiru xq’unb’esinkileb’ xch’ool chixchapb’al li k’anjeleb’aal re pleet chiruheb’ li ras riitz’in; ut maajo’q’e ke’ril li kamk rik’in jun raqalaq chi xiw, xb’aan lix yo’onihomeb’ ut li royb’enihomeb’ chirix li Kristo ut li wakliik chi yo’yo; jo’kan naq li kamk sub’b’il rib’ choq’ reheb’ xb’aan naq q’axb’il ru xb’aan li Kristo.

  29 Jo’kan naq eb’ a’an xb’een wa te’xnumsi li akamk q’axal ra ut xuwajel li kiru chi k’ehe’k sa’ xb’eeneb’ xb’aaneb’ li ras riitz’ineb’, chiru xchapb’al li yok’leb’ ch’iich’ malaj li k’onk’ookil ch’iich’ re xsak’b’aleb’.

  30 Ut chi jo’kan a’aneb’ jun tenamit anchaleb’ xch’ool ut raab’ileb’, jun tenamit q’axal usilanb’ileb’ xb’aan li Qaawa’.