Scripturi
3 Nefi 23


Capitolul 23

Isus aprobă cuvintele lui Isaia—El porunceşte poporului să-i caute pe profeţi—Cuvintele lui Samuel Lamanitul despre înviere sunt adăugate la cronicile lor. Circa 34 d.H.

1 Şi acum iată, vă spun Eu vouă, cum că voi trebuie să acercetaţi aceste lucruri. Da, Eu v-am dat vouă porunca să cercetaţi aceste lucruri cu sârguinţă; căci mari sunt cuvintele lui bIsaia.

2 Căci cu siguranţă el a vorbit cu simţire despre toate lucrurile care sunt legate de poporul Meu, care este din casa lui Israel; de aceea trebuie ca el, de asemenea, să le vorbească şi neamurilor.

3 Şi toate lucrurile despre care el a vorbit s-au întâmplat şi se avor întâmpla, aşa după cuvintele pe care el le-a vorbit.

4 De aceea, daţi crezare cuvintelor Mele; scrieţi lucrurile pe care Eu vi le-am spus; şi în acord cu timpul şi cu voinţa Tatălui, ele se vor răspândi printre neamuri.

5 Şi oricine va asculta de cuvintele Mele şi se va pocăi şi va fi botezat, acela va fi salvat. Căutaţi-i pe aprofeţi, căci mulţi vor fi aceia care vor avea mărturie despre aceste lucruri.

6 Şi acum, s-a întâmplat că după ce Isus a spus aceste cuvinte, El iarăşi a spus către ei, după ce le-a explicat toate scripturile acelea pe care ei le-au primit, El a spus către ei: Iată, Eu aş dori ca voi să scrieţi şi alte scripturi, pe care voi nu le aveţi.

7 Şi s-a întâmplat că El a spus către Nefi: Adu cronica pe care ai păstrat-o.

8 Iar atunci când Nefi a adus cronicile şi le-a pus în faţa Lui, El şi-a aruncat ochii asupra lor şi a zis:

9 Adevărat îţi spun Eu ţie, Eu i-am poruncit slujitorului Meu, aSamuel Lamanitul, ca el să mărturisească acestui popor că în ziua când Tatăl Îşi va slăvi numele Său prin Mine o să fie bmulţi csfinţi care se vor dridica dintre morţi şi se vor arăta multora şi le vor predica. Şi El a spus către ei: Nu a fost aşa?

10 Şi ucenicii Lui I-au răspuns, zicând: Da, Doamne, Samuel a profeţit în acord cu cuvintele Tale; şi acestea toate au fost împlinite.

11 Iar Isus a spus către ei: Cum de nu aţi scris voi acest lucru, cum că mulţi sfinţi s-au ridicat şi s-au arătat multora şi le-au predicat lor?

12 Şi s-a întâmplat că Nefi şi-a amintit că acest lucru nu a fost scris.

13 Şi s-a întâmplat că Isus a dat poruncă pentru ca acestea să fie scrise; de aceea, acestea au fost scrise aşa cum El a poruncit.

14 Şi acum s-a întâmplat că atunci când Isus a aprezentat toate scripturile într-una singură, pe care ei au scris-o, El le-a poruncit lor ca să propovăduiască lucrurile pe care El le prezentase lor.