Pyhät kirjoitukset
3. Nefi 23


Luku 23

Jeesus vahvistaa Jesajan sanat. Hän käskee kansan tutkia profeettoja. Samuel Lamanilaisen sanat ylösnousemuksesta lisätään heidän aikakirjoihinsa. Noin 34 jKr.

1 Ja nyt, katso, minä sanon teille, että teidän tulee atutkia näitä asioita. Niin, käskyn minä annan teille, että te tutkitte näitä asioita uutterasti, sillä suuria ovat bJesajan sanat.

2 Sillä totisesti hän puhui käsitellen kaikkea, mikä koskee kansaani, joka on Israelin huonetta; sen tähden hänen täytyy puhua myös pakanoille.

3 Ja kaikki, mitä hän puhui, on ollut ja aon oleva, aivan niiden sanojen mukaisesti, jotka hän puhui.

4 Ottakaa sen tähden varteen minun sanani; kirjoittakaa ne asiat, jotka minä olen teille sanonut, niin Isän ajan ja tahdon mukaisesti ne menevät pakanoille.

5 Ja jokainen, joka kuulee minun sanani ja tekee parannuksen ja ottaa kasteen, pelastuu. Tutkikaa aprofeettoja, sillä on monia, jotka todistavat näistä asioista.

6 Ja nyt tapahtui, että kun Jeesus oli sanonut nämä sanat, hän sanoi heille jälleen, selitettyään heille kaikki kirjoitukset, jotka he olivat saaneet, hän sanoi heille: Katso, muitakin kirjoituksia, joita teillä ei ole, minä tahtoisin teidän kirjoittavan.

7 Ja tapahtui, että hän sanoi Nefille: Tuo aikakirja, jota te olette pitäneet.

8 Ja kun Nefi oli tuonut aikakirjat ja pannut ne hänen eteensä, hän loi katseensa niihin ja sanoi:

9 Totisesti minä sanon teille: Minä käskin palvelijani aSamuel Lamanilaisen todistaa tälle kansalle, että sinä päivänä, jona Isä kirkastaisi nimensä minussa, olisi bmonia cpyhiä, jotka dnousisivat kuolleista ja ilmestyisivät monille ja palvelisivat heitä. Ja hän sanoi heille: Eikö niin ollut?

10 Ja hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle ja sanoivat: Kyllä, Herra, Samuel profetoi sinun sanojesi mukaisesti, ja ne kaikki toteutuivat.

11 Ja Jeesus sanoi heille: Kuinka ette ole kirjoittaneet tätä, että monet pyhät nousivat ja ilmestyivät monille ja palvelivat heitä?

12 Ja tapahtui, että Nefi muisti, ettei tätä ollut kirjoitettu.

13 Ja tapahtui, että Jeesus käski kirjoittaa sen; sen tähden se kirjoitettiin sen mukaisesti kuin hän käski.

14 Ja nyt tapahtui, että kun Jeesus oli aselittänyt kaikki heidän kirjoittamansa kirjoitukset yhdessä, hän käski heidän opettaa niitä asioita, joita hän oli heille selittänyt.