Pyhät kirjoitukset
3. Nefi 30


Luku 30

Myöhempien aikojen pakanoita käsketään tekemään parannus, tulemaan Kristuksen luokse, jotta heidät voidaan lukea Israelin huoneeseen. Noin 34–35 jKr.

1 Kuunnelkaa, oi te pakanat, ja kuulkaa Jeesuksen Kristuksen, elävän Jumalan Pojan sanat, jotka hän on käskenyt minun puhua teistä, sillä katso, hän käskee minun kirjoittaa sanoen:

2 Kääntykää, kaikki te pakanat, jumalattomilta teiltänne ja tehkää parannus pahoista teoistanne, valheistanne ja petoksistanne ja haureudestanne ja salaisista iljetyksistänne ja epäjumalien palvonnastanne ja murhistanne ja pappisvallastanne ja kateudestanne ja riidoistanne ja kaikesta jumalattomuudestanne ja iljetyksistänne ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeeni, jotta saisitte syntinne anteeksi ja täyttyisitte Pyhällä Hengellä, jotta teidät luettaisiin minun kansaani, joka on Israelin huonetta.

Tulosta