Pyhät kirjoitukset
3. Nefi 9


Luku 9

Kristuksen ääni julistaa pimeydessä monien ihmisten ja kaupunkien tuhoutuneen jumalattomuutensa tähden. Hän julistaa myös jumalallisuutensa, ilmoittaa, että Mooseksen laki on täytetty, ja kutsuu ihmisiä tulemaan luoksensa ja pelastumaan. Noin 34 jKr.

1 Ja tapahtui, että maan kaikkien asukkaiden keskuudessa koko tässä maassa kuului aääni, joka huusi:

2 Voi, voi, voi tätä kansaa, avoi koko maan asukkaita, elleivät he tee parannusta, sillä Perkele bnauraa ja hänen enkelinsä riemuitsevat surmattujen, kansani ihanien poikien ja tyttärien tähden; ja pahuutensa ja iljetystensä tähden he ovat kaatuneet!

3 Katso, tuon suuren Sarahemlan kaupungin minä olen polttanut tulella, ja sen asukkaat.

4 Ja katso, tuon suuren Moronin kaupungin minä olen antanut vajota meren syvyyksiin ja sen asukkaiden hukkua.

5 Ja katso, tuon suuren Moronihan kaupungin minä olen peittänyt maalla, ja sen asukkaat, kätkeäkseni heidän pahuutensa ja iljetyksensä kasvojeni edestä, jottei profeettojen ja pyhien veri enää todista minulle heitä vastaan.

6 Ja katso, Gilgalin kaupungin minä olen antanut vajota ja sen asukkaiden hautautua maan syvyyksiin;

7 niin, ja Onihan kaupungin ja sen asukkaiden ja Mokumin kaupungin ja sen asukkaiden ja Jerusalemin kaupungin ja sen asukkaiden; ja minä olen antanut avesien nousta niiden sijalle peittääkseni heidän jumalattomuutensa ja iljetyksensä kasvojeni edestä, jottei profeettojen ja pyhien veri enää todista minulle heitä vastaan.

8 Ja katso, Gadiandin kaupungin ja Gadiomnan kaupungin ja Jaakobin kaupungin ja Gimgimnon kaupungin, kaikkien näiden minä olen antanut vajota ja tehnyt niiden sijoille akukkuloita ja laaksoja; ja niiden asukkaat minä olen haudannut maan syvyyksiin peittääkseni heidän jumalattomuutensa ja iljetyksensä kasvojeni edestä, jottei profeettojen ja pyhien veri enää todistaisi minulle heitä vastaan.

9 Ja katso, tuon suuren Jaakobugatin kaupungin, jossa kuningas Jaakobin kansa asui, minä olen antanut palaa tulessa heidän syntiensä ja jumalattomuutensa tähden, joka ylitti koko maailman kaiken jumalattomuuden heidän asalamurhiensa ja salaliittojensa tähden, sillä juuri he tuhosivat minun kansani rauhan ja maan hallitusmuodon; sen tähden minä annoin heidän palaa bhävittääkseni heidät kasvojeni edestä, jottei profeettojen ja pyhien veri todistaisi enää minulle heitä vastaan.

10 Ja katso, Lamanin kaupungin ja Josin kaupungin ja Gadin kaupungin ja Kiskumenin kaupungin minä olen antanut palaa tulessa, ja niiden asukkaiden, heidän jumalattomuutensa tähden, kun he karkottivat profeetat ja kivittivät niitä, jotka minä lähetin julistamaan heille heidän jumalattomuudestaan ja iljetyksistään.

11 Ja koska he karkottivat heidät kaikki, niin ettei heidän keskuudessaan ollut yhtään vanhurskasta, minä lähetin alas atulen ja hävitin heidät, jotta heidän jumalattomuutensa ja iljetyksensä olisivat peitetyt kasvojeni edestä, jottei niiden profeettojen ja pyhien veri, jotka minä lähetin heidän keskuuteensa, huutaisi minulle bmaasta heitä vastaan.

12 Ja amonien suurten tuhojen minä olen antanut kohdata tätä maata ja tätä kansaa sen jumalattomuuden ja iljetysten tähden.

13 Oi te kaikki, jotka olette asäästyneet, koska olitte vanhurskaampia kuin he, ettekö nyt palaa minun luokseni ja tee parannusta synneistänne ja käänny, jotta minä voin bparantaa teidät?

14 Niin, totisesti minä sanon teille, että jos te atulette minun luokseni, te saatte biankaikkisen elämän. Katso, minun armon ckäsivarteni on ojennettuna teitä kohti, ja jokaisen, joka tulee, minä otan vastaan; ja siunattuja ovat ne, jotka tulevat minun luokseni.

15 Katso, minä olen Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä aloin taivaat ja maan ja kaiken, mitä niissä on. Minä olin Isän kanssa alusta asti. bMinä olen Isässä ja Isä minussa, ja minussa Isä on kirkastanut nimensä.

16 Minä tulin omieni luokse, ja minun omani eivät aottaneet minua vastaan. Ja minun tulemistani koskevat kirjoitukset ovat toteutuneet.

17 Ja kaikkien, jotka ovat ottaneet minut vastaan, minä olen aantanut tulla Jumalan lapsiksi; ja samoin minä annan kaikkien, jotka uskovat minun nimeeni, sillä katso, minun kauttani blunastus tulee, ja minussa cMooseksen laki on täytetty.

18 Minä olen maailman avalo ja elämä. Minä olen bAlfa ja Oomega, alku ja loppu.

19 Eikä teidän aenää pidä uhrata minulle verenvuodatusta; niin, teidän teuras- ja polttouhrienne on lakattava, sillä minä en hyväksy mitään teidän teuras- ja polttouhreistanne.

20 Ja teidän tulee uhrata minulle auhrina särkynyt sydän ja murtunut mieli. Ja jokaisen, joka tulee minun luokseni särkynein sydämin ja murtunein mielin, minä bkastan tulella ja Pyhällä Hengellä, samoin kuin lamanilaiset uskonsa tähden minuun kääntymisensä hetkellä kastettiin tulella ja Pyhällä Hengellä, eivätkä he sitä tienneet.

21 Katso, minä olen tullut maailmaan tuomaan lunastuksen maailmalle, pelastamaan maailman synnistä.

22 Sen tähden minä otan vastaan jokaisen, joka tekee aparannuksen ja tulee minun luokseni niin kuin pieni blapsi, sillä sellaisten on Jumalan valtakunta. Katso, sellaisten puolesta minä olen cantanut henkeni ja ottanut sen jälleen; sen tähden tehkää parannus ja tulkaa minun luokseni, te maan ääret, ja pelastukaa.