Pyhät kirjoitukset
3. Nefi 5


Luku 5

Nefiläiset tekevät parannuksen ja hylkäävät syntinsä. Mormon kirjoittaa kansansa historian ja julistaa sille ikuista sanaa. Israel tullaan kokoamaan pitkästä hajaannuksestaan. Noin 22–26 jKr.

1 Ja nyt katso, koko nefiläisten kansan keskuudessa ei ollut yhtäkään elävää sielua, joka olisi vähääkään epäillyt kaikkien niiden pyhien profeettojen sanoja, jotka olivat puhuneet, sillä he tiesivät, että niiden täytyi toteutua.

2 Ja he tiesivät, että Kristuksen oli täytynyt tulla, niiden monien merkkien tähden, jotka oli annettu profeettojen sanojen mukaisesti; ja niiden asioiden tähden, jotka jo olivat tapahtuneet, he tiesivät, että kaiken olisi tapahduttava sen mukaisesti, mitä oli puhuttu.

3 Sen tähden he hylkäsivät kaikki syntinsä ja iljetyksensä ja haureutensa ja palvelivat Jumalaa hyvin uutterasti päivin ja öin.

4 Ja nyt tapahtui, että kun he olivat ottaneet kaikki rosvot vangiksi, niin ettei yksikään, joka ei saanut surmaansa, päässyt pakoon, he heittivät vankinsa vankilaan ja käskivät saarnata heille Jumalan sanaa; ja kaikki, jotka tekivät parannuksen synneistään ja tekivät liiton, etteivät enää murhaisi, päästettiin avapaiksi.

5 Mutta kaikki, jotka eivät tehneet liittoa ja joilla nuo salamurhat olivat yhä edelleen sydämessään, eli kaikki, joiden havaittiin syytävän uhkauksia veljiään vastaan, tuomittiin ja heitä rangaistiin lain mukaisesti.

6 Ja näin he tekivät lopun kaikista noista jumalattomista ja salaisista ja iljettävistä liitoista, joissa oli niin paljon jumalattomuutta ja oli tehty niin monia murhia.

7 Ja näin oli akahdeskymmeneskahdes vuosi kulunut, ja samoin kahdeskymmeneskolmas ja kahdeskymmenesneljäs ja kahdeskymmenesviides; ja näin oli kaksikymmentäviisi vuotta kulunut.

8 Ja oli tapahtunut monia asioita, jotka joidenkin silmissä olisivat suuria ja ihmeellisiä, mutta niitä kaikkia ei voi kirjoittaa tähän kirjaan; niin, tämä kirja ei voi sisältää asadattakaan osaa siitä, mitä niin monien ihmisten keskuudessa tapahtui kahdenkymmenenviiden vuoden aikana;

9 mutta katso, on olemassa aaikakirjoja, jotka sisältävät kaikki tämän kansan tekemiset; ja lyhyemmän mutta toden kertomuksen esitti Nefi.

10 Sen tähden minä olen tehnyt aikakirjani näistä asioista Nefin aikakirjan mukaan, joka oli kaiverrettuna levyihin, joita sanottiin Nefin levyiksi.

11 Ja katso, minä teen aikakirjaa levyihin, jotka olen omin käsin valmistanut.

12 Ja katso, minun nimeni on aMormon ja olen saanut nimeni bMormonin maan mukaan, maan, jossa Alma perusti kirkon kansan keskuuteen, eli ensimmäisen seurakunnan, joka perustettiin sen keskuuteen sen rikkomuksen jälkeen.

13 Katso, minä olen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan opetuslapsi. Hän on kutsunut minut julistamaan sanaansa kansansa keskuudessa, jotta se saisi ikuisen elämän.

14 Ja on käynyt tarpeelliseksi, että minä Jumalan tahdon mukaisesti – jotta niiden rukoukset, jotka ovat menneet pois ja jotka olivat pyhiä, toteutuisivat heidän uskonsa mukaisesti – teen aaikakirjan näistä tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet –

15 niin, pienen aikakirjan siitä, mitä on tapahtunut siitä lähtien, kun Lehi lähti Jerusalemista, aina tähän hetkeen asti.

16 Sen tähden minä teen aikakirjani niistä kertomuksista, joita ennen minua olleet ovat esittäneet, elinaikani alkuun asti;

17 ja sitten teen aaikakirjan niistä asioista, jotka olen omin silmin nähnyt.

18 Ja minä tiedän sen aikakirjan, jonka teen, olevan oikea ja tosi aikakirja; kuitenkin on monia asioita, joita me emme oman kielemme mukaisesti pysty akirjoittamaan.

19 Ja nyt minä lakkaan puhumasta itsestäni ja ryhdyn esittämään kertomustani asioista, jotka ovat olleet ennen minua.

20 Minä olen Mormon ja puhdas Lehin jälkeläinen. Minulla on syytä ylistää Jumalaani ja Vapahtajaani Jeesusta Kristusta siitä, että hän toi meidän isämme pois Jerusalemin maasta (eikä sitä tiennyt akukaan paitsi hän itse ja ne, jotka hän toi pois siitä maasta) ja että hän on antanut minulle ja kansalleni niin paljon tietoa sielumme pelastukseksi.

21 Hän on tosiaan siunannut aJaakobin bhuonetta ja ollut carmollinen Joosefin jälkeläisille.

22 Ja asikäli kuin Lehin lapset ovat pitäneet hänen käskynsä, hän on siunannut heitä ja antanut heidän menestyä sanansa mukaisesti.

23 Niin, ja varmasti hän jälleen johdattaa Joosefin jälkeläisten ajäännöksen btuntemaan Herran Jumalansa.

24 Ja niin totta kuin Herra elää, hän akokoaa maan neljältä ilmansuunnalta koko Jaakobin jälkeläisten jäännöksen, joka on hajallaan kaikkialla maan päällä.

25 Ja samoin kuin hän on tehnyt liiton koko Jaakobin huoneen kanssa, samoin on hänen Jaakobin huoneen kanssa tekemänsä liitto toteutuva hänen hyväksi näkemänänsä aikana, niin että koko Jaakobin huone tuntee ajälleen sen liiton, jonka hän on tehnyt heidän kanssaan.

26 Ja silloin he atuntevat Lunastajansa, joka on Jeesus Kristus, Jumalan Poika; ja silloin heidät kootaan maan neljältä ilmansuunnalta omiin maihinsa, joista heidät on hajotettu; ja niin totta kuin Herra elää, niin tapahtuu. Aamen.