Pyhät kirjoitukset
3. Nefi 14


Luku 14

Jeesus käskee: Älkää tuomitko; pyytäkää Jumalalta; varokaa vääriä profeettoja. Hän lupaa pelastuksen niille, jotka tekevät Isän tahdon. Vertaa Matteus 7. Noin 34 jKr.

1 Ja nyt tapahtui, että kun Jeesus oli puhunut nämä sanat, hän kääntyi taas väkijoukon puoleen ja avasi sille taas suunsa sanoen: Totisesti, totisesti minä sanon teille: Älkää atuomitko, ettei teitä tuomittaisi.

2 aSillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille vuorostaan mitataan.

3 Ja miksi näet roskan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä, joka on omassa silmässäsi?

4 Tai kuinka sanot veljellesi: Anna minun ottaa roska silmästäsi – ja katso, omassa silmässäsi on hirsi?

5 Sinä tekopyhä, ota ensin ahirsi omasta silmästäsi, niin sitten näet selvästi ottaa roskan veljesi silmästä.

6 Älkää antako koirille sitä, mikä on apyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käänny takaisin raatelemaan teitä.

7 aPyytäkää, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.

8 Sillä jokainen pyytävä saa, ja etsijä löytää, ja sille, joka kolkuttaa, avataan.

9 Vai kuka teistä antaa pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää?

10 Tai jos hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?

11 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka pyytävät häneltä?

12 Sen tähden kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, atehkää te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat.

13 Menkää sisään aahtaasta portista, sillä avara on se portti ja blavea se tie, joka vie tuhoon, ja monta on, jotka menevät siitä sisälle;

14 sillä ahdas on se aportti ja bkapea se tie, joka vie elämään, ja charvat ovat ne, jotka sen löytävät.

15 Varokaa avääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lampaan vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevia susia.

16 Hedelmistään te heidät tunnette. Kootaanko orjantappuroista rypäleitä tai ohdakkeista viikunoita?

17 Aivan samoin jokainen hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää, mutta huono puu tuottaa kelvotonta hedelmää.

18 Hyvä puu ei voi tuottaa kelvotonta hedelmää eikä huono puu tuottaa hyvää hedelmää.

19 Jokainen puu, joka ei atuota hyvää hedelmää, kaadetaan maahan ja heitetään tuleen.

20 aHedelmistään te siis tunnette heidät.

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: Herra, Herra, pääse taivaan valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

22 Monet asanovat minulle sinä päivänä: Herra, Herra, emmekö me ole profetoineet sinun nimessäsi ja sinun nimessäsi ajaneet pois riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet monia ihmeellisiä tekoja?

23 Ja silloin minä tuon heille julki: Minä en ole koskaan atuntenut teitä; bmenkää pois minun luotani, te vääryydentekijät.

24 Sen tähden minä vertaan jokaista, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, järkevään mieheen, joka rakensi talonsa akalliolle –

25 ja alkoi asataa ja tulvat tulivat ja tuulet puhalsivat ja pieksivät sitä taloa; eikä se bsortunut, sillä se oli rakennettu kalliolle.

26 Ja jokaista, joka kuulee nämä minun sanani mutta ei tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa ahiekalle –

27 ja alkoi sataa ja tulvat tulivat ja tuulet puhalsivat ja pieksivät sitä taloa; ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri.