Pyhät kirjoitukset
3. Nefi 12


Luku 12

Jeesus kutsuu ja valtuuttaa kaksitoista opetuslasta. Hän pitää nefiläisille samanlaisen puheen kuin vuorisaarna. Hän sanoo, ketkä ovat siunattuja. Hänen opetuksensa ovat Mooseksen lakia korkeammat ja menevät sen edelle. Ihmisten käsketään olla täydellisiä, niin kuin hän ja hänen Isänsä ovat täydellisiä. Vertaa Matteus 5. Noin 34 jKr.

1 Ja tapahtui, että kun Jeesus oli puhunut nämä sanat Nefille ja niille, jotka oli kutsuttu (nyt niiden lukumäärä, jotka oli kutsuttu ja jotka olivat saaneet vallan ja valtuuden kastaa, oli akaksitoista), niin katso, hän ojensi kätensä väkijoukkoa kohti ja huusi sille sanoen: bSiunattuja olette te, jos otatte varteen näiden kahdentoista sanat, jotka minä olen cvalinnut teidän keskuudestanne palvelemaan teitä ja olemaan palvelijoitanne; ja heille minä olen antanut vallan kastaa teidät vedellä, ja sen jälkeen kun teidät on kastettu vedellä, katso, minä kastan teidät tulella ja Pyhällä Hengellä; sen tähden siunattuja olette te, jos te uskotte minuun ja otatte kasteen, sen jälkeen kun olette nähneet minut ja tiedätte, että minä olen.

2 Ja vielä, siunatumpia ovat ne, jotka auskovat teidän sanoihinne, koska te todistatte nähneenne minut ja tietävänne, että minä olen. Niin, siunattuja ovat ne, jotka uskovat teidän sanoihinne ja balentuvat nöyryyden syvyyksiin ja ottavat kasteen, sillä heille lähetetään ctuli ja Pyhä Henki, ja he saavat anteeksiannon synneistään.

3 Niin, siunattuja ovat hengessä aköyhät, jotka btulevat minun luokseni, sillä heidän on taivaan valtakunta.

4 Ja vielä, siunattuja ovat kaikki murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.

5 Ja siunattuja ovat asävyisät, sillä he perivät bmaan.

6 Ja siunattuja ovat kaikki ne, joilla on avanhurskauden bnälkä ja cjano, sillä heidät täytetään Pyhällä Hengellä.

7 Ja siunattuja ovat aarmeliaat, sillä he saavat armon.

8 Ja siunattuja ovat kaikki apuhdassydämiset, sillä he saavat bnähdä Jumalan.

9 Ja siunattuja ovat kaikki arauhantekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan blapsiksi.

10 Ja siunattuja ovat kaikki ne, joita minun nimeni tähden avainotaan, sillä heidän on taivaan valtakunta.

11 Ja siunattuja olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teitä vastaan valheellisesti puhutaan kaikenlaista pahaa;

12 sillä te saatte suuren ilon ja olette tavattoman iloisia, sillä suuri on teidän apalkkanne taivaassa; sillä niin vainottiin profeettoja, jotka olivat ennen teitä.

13 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Minä panen teidät maan asuolaksi; mutta jos suola menettää makunsa, millä maa suolataan? Suola ei sen jälkeen kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten jalkoihin tallattavaksi.

14 Totisesti, totisesti minä sanon teille: Minä panen teidät tämän kansan valoksi. Ei ylhäällä vuorella oleva kaupunki voi olla kätkössä.

15 Katso, asytytetäänkö kynttilä ja pannaan vakan alle? Ei, vaan kynttilänjalkaan, ja se antaa valoa kaikille huoneessa oleville;

16 niin aloistakoon siis teidän valonne tämän kansan edessä, että se näkisi teidän hyvät tekonne ja ylistäisi Isäänne, joka on taivaassa.

17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään;

18 sillä totisesti minä sanon teille: Ei yhtäkään kirjainta eikä pienintä piirtoa ole alaista hävinnyt, vaan minussa se kaikki on täytetty.

19 Ja katso, minä olen antanut teille Isäni lain ja käskyt, jotta te uskoisitte minuun ja jotta te tekisitte parannuksen synneistänne ja tulisitte minun luokseni asärkynein sydämin ja murtunein mielin. Katso, teillä on käskyt edessänne, ja blaki on täytetty.

20 Sen tähden tulkaa minun luokseni ja pelastukaa; sillä totisesti minä sanon teille, että ellette te pidä minun käskyjäni, jotka minä olen tällä hetkellä teille antanut, te ette missään tapauksessa pääse taivaan valtakuntaan.

21 Te olette kuulleet, että ihmiset muinaisena aikana ovat sanoneet, ja se on myös kirjoitettuna teidän edessänne, että aälä tapa, ja jokainen, joka tappaa, on vaarassa joutua Jumalan tuomittavaksi;

22 mutta minä sanon teille, että jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on vaarassa joutua hänen tuomittavakseen. Ja jokainen, joka sanoo veljelleen: hölmö, on vaarassa joutua neuvoston eteen; ja jokainen, joka sanoo: Sinä hullu, on vaarassa joutua helvetin tuleen.

23 Sen tähden, jos olet tulossa minun luokseni tai haluat tulla minun luokseni ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan –

24 mene veljesi luo ja tee ensin asovinto veljesi kanssa ja tule sitten minun luokseni täysin vilpittömin sydämin, niin minä otan sinut vastaan.

25 Sovi vastustajasi kanssa nopeasti, kun olet hänen kanssaan matkalla, ettei hän joskus ota sinua kiinni, ja sinut heitetään vankilaan.

26 Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Sieltä sinä et mitenkään pääse pois, ennen kuin olet maksanut viimeisenkin aseninen. Ja voitko vankilassa ollessasi maksaa yhtäkään senineä? Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Et.

27 Katso, ihmiset muinaisena aikana ovat kirjoittaneet, että älä tee aaviorikosta;

28 mutta minä sanon teille, että jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa ahimoita häntä, on jo tehnyt aviorikoksen sydämessään.

29 Katso, minä annan teille käskyn, ettette salli minkään tällaisten asioiden päästä asydämeenne;

30 sillä on parempi, että kiellätte itseltänne nämä asiat, siten ottaen aristinne, kuin että teidät heitetään helvettiin.

31 On kirjoitettu, että jokainen, joka eroaa vaimostaan, antakoon hänelle aerokirjan.

32 Totisesti, totisesti minä sanon teille, että jokainen, joka ahylkää vaimonsa muun syyn kuin bhaureuden tähden, ajaa hänet tekemään caviorikoksen; ja joka nai hylätyn, tekee aviorikoksen.

33 Ja vielä on kirjoitettu: Älä vanno väärin, vaan täytä Herralle avalasi;

34 mutta totisesti, totisesti minä sanon teille: Älkää avannoko lainkaan; älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin;

35 älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa koroke;

36 älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi muuttaa ainuttakaan hiusta mustaksi etkä valkoiseksi;

37 vaan olkoon teidän puheenne: Kyllä, kyllä; ei, ei; sillä kaikki, mitä näihin lisätään, on pahasta.

38 Ja katso, on kirjoitettu: aSilmä silmästä ja hammas hampaasta;

39 mutta minä sanon teille, ettei teidän pidä tehdä pahalle avastarintaa, vaan jos joku lyö sinua oikealle poskellesi, bkäännä hänelle toinenkin;

40 ja jos joku tahtoo haastaa sinut oikeuteen ja viedä paitasi, anna hänelle viittasikin;

41 ja jos joku pakottaa sinut kulkemaan virstan, kulje hänen kanssaan kaksi.

42 aAnna sille, joka sinulta pyytää, ja sille, joka haluaa lainata sinulta, älä käännä selkääsi.

43 Ja katso, on myös kirjoitettu, että rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi;

44 mutta katso, minä sanon teille: Rakastakaa avihamiehiänne, siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, ja brukoilkaa niiden puolesta, jotka vahingoittavat teitä ja vainoavat teitä;

45 että olisitte taivaallisen Isänne lapsia; sillä hän antaa aurinkonsa nousta pahoille ja hyville.

46 Sen tähden se, mikä oli muinaisena aikana, mikä oli lain alla, on kaikki minussa täytetty.

47 aVanha on kadonnut, ja kaikki on tullut uudeksi.

48 Sen tähden minä tahdon, että te olisitte atäydellisiä, niin kuin minä olen tai teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.