1. Nefija 6
iepriekšējais nākamais


6. nodaļa

Nefijs raksta par Dieva lietām. Nefija mērķis ir pārliecināt cilvēkus nākt pie Ābrahāma Dieva un tapt izglābtiem. Apmēram 600.–592. g. pr. Kr.

1 Un tādēļ es, Nefijs, nedodu sava tēva ciltsrakstus ašinī savu pierakstu daļā, ne arī vēlāk es tos došu uz šīm bplāksnēm, kuras es rakstu, jo tie ir doti pierakstos, ko ir vedis mans ctēvs; tādēļ es nerakstu tos šinī darbā.

2 Jo man ir pietiekami pateikt, ka mēs esam aJāzepa pēcteči.

3 Un man nav svarīgi, lai es rūpīgi sastādītu aprakstu par visām sava tēva lietām, jo tās nevar tikt rakstītas uz ašīm plāksnēm, tādēļ ka es vēlos atstāt vietu, kur es varētu rakstīt par Dieva lietām.

4 Jo mans patiesais nolūks ir, lai es varētu apārliecināt cilvēkus bnākt pie Ābrahāma Dieva un Īzāka Dieva, un Jēkaba Dieva un tapt izglābtiem.

5 Tādēļ lietas, kas ir apatīkamas pasaulei, es nerakstu, bet gan lietas, kas ir patīkamas Dievam un tiem, kuri nav no pasaules.

6 Tādēļ es dodu pavēli saviem pēcnācējiem, lai viņi neaizņem šīs plāksnes ar lietām, kas nav vērtīgas priekš cilvēku bērniem.