Kyrkans historia
Uppsatser om evangelieämnen


Uppsatser om evangelieämnen

I början av 1830-talet, när Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hade funnits i mindre än tre år, uppmanade Herren kyrkans medlemmar att söka lärdom genom studier och genom att utöva tro:

”Och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro” (L&F 88:118).

Det är mer än en enkel uppfordran att vi ska lära oss om evangeliet. Det är en uppmaning från Herren att inse att inte alla källor till kunskap är lika pålitliga. Att söka ”i de bästa böcker” innebär inte att vi bara ska söka efter en viss uppfattning, men det innebär att vi måste skilja mellan tillförlitliga och otillförlitliga källor.

Eftersom man i dag kan hitta så mycket information om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i suspekta och ofta rent av felaktiga källor, började kyrkans ledare 2013 att publicera rättframma och detaljerade uppsatser om en rad olika ämnen. Syftet med de här uppsatserna, som första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum har godkänt, har varit att samla ihop tillförlitlig information från många olika källor och publikationer, och göra den tillgänglig under Gospel Topics [Evangelieämnen] på LDS.org, där kyrkans medlemmar och andra som är intresserade lättare kan komma åt och studera materialet.

Kyrkan lägger stor vikt på kunskap och vikten av att vara insatt i kyrkans historia, lärosatser och trosutövning. På grund av detta är fortlöpande historiskt forskningsarbete, uppdateringar i kyrkans studiekurser, och användandet av ny teknik för att studera skrifterna mer systematiskt och grundligt, någonting som kyrkan eftersträvar. Vi vill återigen uppmana medlemmar att använda de uppsatser om evangelieämnen som finns i länkarna till höger när de ”[söker] lärdom, ja, genom studier och även genom tro”

Tillbaka till Evangelieämnen