Kirkens historie
Artikler om emner i evangeliet


Artikler om emner i evangeliet

Tidlig i 1830-årene, da Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige var mindre enn tre år gammel, innbød Herren Kirkens medlemmer til å søke visdom ved studium og ved å utøve tro:

“Og ettersom ikke alle har tro, søk derfor flittig og lær hverandre visdoms ord, ja, søk visdoms ord fra de beste bøker, søk lærdom ved studium og også ved tro” (L&p 88:118).

Dette er mer enn en oppfordring til å lære om evangeliet. Det er en invitasjon fra Herren om å innse at ikke alle kunnskapskilder er like pålitelige. Å søke “fra de beste bøker” betyr ikke bare å søke etter én mening, men det krever at vi klarer skille mellom pålitelige kilder og upålitelige kilder.

Da vi innser at mye av informasjonen om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i dag kan hentes fra tvilsomme og ofte unøyaktige kilder, begynte Kirkens ledere i 2013 å publisere artikler om forskjellige emner som både gikk rett på sak og i dybden. Hensikten med disse artiklene, som er godkjent av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum, har vært å samle riktig informasjon fra mange forskjellige kilder og publikasjoner og plassere det i Emner i evangeliet-delen av LDS.org, hvor materialet er lettere tilgjengelig og lettere å studere for Kirkens medlemmer og andre interesserte.

Kirken legger stor vekt på kunnskap og viktigheten av å være velinformert når det gjelder Kirkens historie, lære og praksis. Med det mål for øyet, har Kirken drevet pågående historisk granskning, revidert Kirkens pensum og tatt i bruk ny teknologi som muliggjør et mer systematisk og grundig studium av Skriftene. Vi oppfordrer igjen medlemmene til å studere Artikler om emner i evangeliet, plassert i linkene til høyre når de “søk[er] lærdom ved studium og også ved tro.”

Skriv ut