Církevní historie
Eseje na témata z evangelia


Eseje na témata z evangelia

Na začátku 30. let 19. století, když byly Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů necelé tři roky, vyzval Pán členy Církve, aby usilovali o moudrost studiem a také používáním víry:

„A jelikož všichni nemají víru, hledejte pilně slova moudrosti a učte jim jeden druhého; ano, vyhledávejte slova moudrosti z nejlepších knih; usilujte o vědomosti, dokonce studiem a také vírou.“ (NaS 88:118.)

Toto je něco více než jen prosté nabádání učit se o evangeliu. Je to výzva od Pána, abychom si uvědomili, že ne všechny zdroje poznání jsou stejnou měrou spolehlivé. Vyhledávat moudrost „z nejlepších knih“ neznamená usilovat jen o jeden druh názorů, ale také to vyžaduje, abychom rozlišovali mezi spolehlivými zdroji a těmi nespolehlivými.

S vědomím toho, že v dnešní době lze mnoho informací o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů získávat z pochybných a často nepřesných zdrojů, začali v roce 2013 představitelé Církve publikovat přímočaré a odborné eseje týkající se řady témat. Účelem těchto esejí, které byly schváleny Prvním předsednictvem a Kvorem Dvanácti apoštolů, bylo shromáždit správné informace z mnoha různých zdrojů a publikací a umístit je do oddílu Témata z evangelia na stránkách LDS.org, kde jsou snadněji dostupné členům Církve i jiným zájemcům a kde je lze snadněji studovat.

Církev klade velký důraz na poznání a na to, jak je důležité mít správné a přesné informace o církevní historii, nauce a praktikách. Z tohoto důvodu se Církev věnuje pokračujícímu historickému bádání, revidování církevních studijních materiálů a používání nových technologií umožňujících systematičtější a důkladnější studium písem. Znovu povzbuzujeme členy, aby při usilování „o vědomosti, dokonce studiem a také vírou“, studovali eseje na témata z evangelia uvedené v odkazech vpravo.

Zpět k tématům