Ungdomar
Tillägg


”Tillägg”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Tillägg”, Vägledning för de unga

Bild
Barranquilla tempel, Colombia

Tillägg

Ett sätt att bedöma dina framsteg på förbundsstigen är att begrunda frågorna nedan. Det är de här frågorna du får när du intervjuas för att få en tempelrekommendation, men vänta inte på en intervju. Gör en egen andlig utvärdering. Unga kvinnors tema, temat för aronska prästadömets kvorum och de tio budorden kan också vara bra verktyg i din självutvärdering.

Bild
ikon för templet

Tempelrekommendationsfrågor för ungdomar

Tror du på och har du ett vittnesbörd om Gud den evige Fadern, hans Son Jesus Kristus och den Helige Anden?

Har du ett vittnesbörd om Jesu Kristi försoning och om hans mission som din Frälsare och Återlösare?

Har du ett vittnesbörd om återställelsen av Jesu Kristi evangelium?

Stöder du presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som profeten, siaren och uppenbararen, och som den enda person på jorden som har myndighet att använda alla prästadömets nycklar? Stöder du medlemmarna i första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare? Stöder du kyrkans övriga generalauktoriteter och lokala ledare?

Herren har sagt att allt ska ”göras i renhet” inför honom (Läran och förbunden 42:41). Strävar du efter att vara moraliskt ren i tankar och uppträdande? Lyder du kyskhetslagen?

Följer du Jesu Kristi kyrkas lärdomar i hur du privat och offentligt behandlar din familj och andra?

Stöder eller främjar du lärosatser, handlingssätt eller läror som strider mot dem som finns i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Strävar du efter att helga sabbatsdagen, både hemma och i kyrkan; närvara vid dina möten; förbereda dig inför och värdigt ta del av sakramentet samt att leva ditt liv i harmoni med evangeliets lagar och befallningar?

Strävar du efter att vara ärlig i allt du gör?

Betalar du ett fullt tionde?

Förstår och lyder du Visdomsordet?

Finns det allvarliga synder i ditt liv som behöver klaras upp med prästadömsledare som en del av din omvändelse?

Anser du dig värdig att inträda i Herrens hus och ta del av templets förrättningar?

Unga kvinnors tema

Jag är en älskad dotter till himmelska föräldrar med gudomliga egenskaper och en evig bestämmelse.

Som lärjunge till Jesus Kristus strävar jag efter att bli som han. Jag söker och handlar efter personlig uppenbarelse och tjänar andra i hans heliga namn.

Jag ska stå som vittne om Gud alltid och i allting och överallt.

I min strävan efter upphöjelse värdesätter jag omvändelsens gåva och försöker förbättra mig varje dag. Med tro ska jag stärka mitt hem och min familj, ingå och hålla heliga förbund och ta emot templets förrättningar och välsignelser.

Temat för aronska prästadömets kvorum

Jag är en älskad son till Gud, och han har ett verk för mig att utföra.

Jag ska älska Gud av allt mitt hjärta, all min förmåga, allt mitt förstånd och all min styrka, hålla mina förbund och använda hans prästadöme för att tjäna andra med början i mitt eget hem.

När jag strävar att tjäna, utöva tro, omvända mig och bli bättre dag för dag är jag värdig att ta emot templets välsignelser och evangeliets bestående glädje.

Jag ska förbereda mig för att bli en hängiven missionär, lojal make och kärleksfull far genom att vara en sann lärjunge till Jesus Kristus.

Jag ska bidra till att förbereda världen för Frälsarens återkomst genom att inbjuda andra att komma till Kristus och ta del av hans försonings välsignelser.

Bild
ikon med personer som läser en karta

De tio budorden

Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Du ska inte göra dig någon bildstod.

Du ska inte missbruka Herren din Guds namn.

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.

Hedra din far och din mor.

Du ska inte mörda.

Du ska inte begå äktenskapsbrott.

Du ska inte stjäla.

Du ska inte bära falskt vittnesbörd.

Du ska inte ha begär.

Se 2 Moseboken 20:3–17.

Bild
Två pojkar i skjortor, en av dem knyter sin slips.