Ungdomar
Jesus Kristus hjälper dig


”Jesus Kristus hjälper dig”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Jesus Kristus hjälper dig”, Vägledning för de unga

Bild
Målning som föreställer Jesus Kristus.

Jesus Kristus hjälper dig

Psaltaren 147:3

Jesus Kristus är din styrka. Han har gjort allt som behövs för att du ska ha glädje i det här livet och för evigt. Genom att välja honom och hans evangelium väljer du evig glädje.

Bild
Målning där Jesu hand rör vid en mans slutna öga.

Även när du försöker göra ditt bästa för att göra bra val, gör du ibland misstag. Du kommer att göra sådant som du önskar att du inte hade gjort. Det gör alla. När det händer är det lätt att känna sig missmodig eller undra om man någonsin kommer att duga. Men det finns goda nyheter – underbara, hoppingivande nyheter! Eftersom Gud älskar dig sände han sin Son Jesus Kristus som tog på sig dina synder så att du kan omvända dig och fortsätta utvecklas.

Eviga sanningar

Jesus Kristus kan ge dig styrka. Han kan hjälpa dig att förändra dina önskningar, dina tankar och dina handlingar. När du är orolig, rädd eller har det svårt på något sätt tröstar han dig. Han hjälper dig i alla aspekter av ditt liv.

Omvändelse är inte ett straff för synd. Det är så Frälsaren befriar oss från synd. Att omvända sig innebär att förändras – att vända sig bort från synd och till Gud. Det innebär att förbättra sig och få förlåtelse. Den här sortens förändring är inte en engångsföreteelse. Det är en pågående process.

Inbjudningar

Omvänd dig. Vänd dig till Herren med en önskan att förbättra dig. När du har gjort något fel ska du ärligt erkänna det för Gud och, vid behov, för din biskop och alla som du kan ha skadat. Gör ditt bästa för att ställa saker och ting till rätta.

Gläds åt gåvan att göra bättre och bli bättre. Även när det är svårt och tar längre tid än du skulle vilja, sluta aldrig försöka. Fortsätt arbeta och lita på Herren. Frälsaren hjälper dig varje steg på vägen.

Utlovade välsignelser

Jesus Kristus förlåter och helar dig när du omvänder dig. Han ersätter din skuld med frid och glädje. Han kommer inte längre ihåg dina synder. I hans styrka får du en större önskan att hålla hans bud.

Han förändrar ditt hjärta och ditt liv. Bit för bit växer du och blir mer som han. Din förbundsförbindelse med honom ger dig större tillgång till hans kraft.

Bild
ikon för frågor och svar

Frågor och svar

Hur vet jag om Gud har förlåtit mig? Gud lovar att han ska förlåta dem som omvänder sig. När du känner tröst från Anden kan du veta att kraften i Frälsarens försoning verkar i ditt liv.

När behöver jag biskopens hjälp för att kunna omvända mig? Din biskop innehar prästadömets nycklar och andliga gåvor för att hjälpa dig att omvända dig. Du kan när som helst be honom om hjälp och råd. Om du har begått allvarliga misstag, som att bryta mot kyskhetslagen, ska du prata med din biskop. Han fördömer dig inte. Han är en representant för Jesus Kristus och hjälper dig veta hur du fullständigt omvänder dig och tar emot Frälsarens helande och stärkande kraft.

Jag försöker omvända mig, men jag fortsätter att göra samma misstag. Vad ska jag göra nu? Det tar tid att utveckla goda vanor och bryta dåliga, så ge inte upp. Vänd dig till Kristus. Hans nåd är tillräcklig. Försök igen. Du är aldrig ensam i dina ansträngningar att utvecklas. Jesus Kristus är alltid med dig.

Bild
Målning av Jesus som håller Petrus vid handen mitt i rasande vågor.

Se Enos 1:6 (skuldkänslor kan utplånas); Mosiah 4:3 (genom den Helige Anden låter Gud dig veta att du är förlåten); 26:30 (Frälsaren förlåter så ofta vi omvänder oss); Ether 12:27 (Frälsarens nåd kan göra det svaga starkt); Moroni 6:8 (de som omvänder sig blir förlåtna); 10:32 (bli fullkomnad i Kristus); Läran och förbunden 1:32 (Herren förlåter dem som omvänder sig); 58:42–43 (omvändelse innefattar att bekänna och överge synd).

Bild
ikon för templet

Tempelrekommendationsfrågor

Tror du på och har du ett vittnesbörd om Gud den evige Fadern, hans Son Jesus Kristus och den Helige Anden?

Har du ett vittnesbörd om Jesu Kristi försoning och om hans mission som din Frälsare och Återlösare?