Ungdomar
Sanningen ska göra dig fri


”Sanningen ska göra dig fri”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Sanningen ska göra dig fri”, Vägledning för de unga

Bild
Målning av en ung kvinna som håller i ett ljus och tittar mot himlen.

Sanningen ska göra dig fri

Johannes 8:32

Vår himmelske Fader är en sanningens Gud. Han är allvetande. All sanning kommer från honom och leder till honom. Du visar att du värdesätter sanning när du söker lärdom, lever med redbarhet och modigt står för det du vet är rätt – även om du måste stå ensam.

Bild
En leende ung man.

Eviga sanningar

Vår himmelske Fader vill att hans döttrar och söner alltid ska fortsätta lära sig. Du har både timliga och andliga skäl att söka och älska lärande. Utbildning handlar inte bara om att tjäna pengar. Den är en del av ditt eviga mål att bli mer som din himmelske Fader.

Att leva med redbarhet innebär att du älskar sanningen av hela ditt hjärta – mer än du älskar personlig komfort, popularitet eller bekvämlighet. Det innebär att du gör det rätta helt enkelt för att det är rätt.

Du har något värdefullt att dela med dig av. Jesu Kristi evangelium har svaren på livets frågor. Det är vägen till frid och glädje. Du kanske inte vet allt, men du vet tillräckligt för att hjälpa andra förstå och värdesätta sanna, eviga principer.

Inbjudningar

Fortsätt alltid att lära. Sök efter tillfällen att utvidga ditt sinne och dina färdigheter. De här tillfällena kan vara formell utbildning i skolan eller yrkesutbildning, eller informellt lärande från källor du litar på. Engagera Herren i dina ansträngningar så vägleder han dig. När du lär dig om världen omkring dig, lär dig också om Frälsaren som skapade världen. Studera hans liv och lärdomar. Gör seminariet, institutet och personliga evangeliestudier till en del av ditt livslånga lärande.

Älska sanningen så mycket att du aldrig vill stjäla, ljuga, fuska eller bedra på något sätt – varken i skolan, på jobbet, på nätet, eller någon annanstans. Var samma Jesu Kristi trofasta efterföljare både offentligt och i det privata.

Var ett ljus för andra. Låt dina ord och handlingar spegla din tro på Jesus Kristus. Förbered dig nu för framtida möjligheter att sprida hans underbara evangelium, som missionär och under hela ditt liv. Och var redo att berätta för alla som frågar dig om det hopp och den glädje du känner.

Utlovade välsignelser

Utbildning stärker din förmåga att tjäna Herren. Den ger dig kraft att välsigna andra, särskilt din familj. Ju mer du lär dig, desto mer kan du hjälpa till att bygga upp Guds rike och påverka världen på ett positivt sätt.

Ärlighet ger frid och självrespekt. När dina ord och handlingar stämmer överens med sanningen visar du att såväl Herren som andra människor kan lita på dig.

När du står för Jesu Kristi lärdomar så står han med dig. Andra kanske inte håller med dig, men ditt mod och din uppriktighet kommer att märkas. Vare sig andra följer ditt exempel eller inte så växer ditt vittnesbörd, din tillit och din tro på Kristus.

Bild
ikon för frågor och svar

Frågor och svar

Är det fel att ha frågor om kyrkan? Hur kan jag få svar? Att ha frågor är inte ett tecken på svaghet eller brist på tro. Faktum är att du kan stärka din tro genom att ställa frågor. Evangeliets återställelse började när den 14-årige Joseph Smith ställde frågor med tro. Sök svar i skrifterna, i orden från Guds profeter, från dina ledare och trofasta föräldrar och från Gud själv. Om svaren inte kommer med en gång, lita då på att du får lära dig rad på rad. Fortsätt leva efter det du redan vet och fortsätt söka efter sanning.

Bild
Målning av Joseph Smith som knäböjer inför Gud Fadern och Jesus Kristus i den heliga lunden.

Hur kan jag stå för det som är rätt utan att förolämpa dem som tror på något annat? Börja med att se till att dina ord och handlingar inspireras av kärlek till Gud och hans barn. Du bör inte dela med dig av evangeliet i en anda av stridighet, utan snarare med tydlighet, ödmjukhet och vänlighet. Du kan vara kärleksfull mot andra även om du inte håller med om deras åsikter.

Se Matteus 5:14–16 (låt ditt ljus lysa); Johannes 14:6 (Jesus är sanningen); 1 Petrusbrevet 3:15 (var alltid beredd att dela med dig av ditt hopp i Kristus); Läran och förbunden 88:77–80 (sådant som Herren vill att vi ska lära oss); 93:36 (Guds härlighet är intelligens); 124:15 (redbarhet är att älska det som är rätt); 130:18 (vår intelligens följer med oss när vi uppstår).

Bild
ikon för templet

Tempelrekommendationsfrågor

Strävar du efter att vara ärlig i allt du gör?