Ungdomar
Budskap från första presidentskapet


”Budskap från första presidentskapet”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Budskap från första presidentskapet”, Vägledning för de unga

Bild
Målning av en kvinna som granskar Jesu hand bland åskådare.

Budskap från första presidentskapet

Våra kära unga bröder och systrar!

Vi älskar er och litar på er. Ni är i sanning bland vår himmelske Faders dyrbara andar, sända till jorden vid den här tiden för att göra viktiga saker.

Det kan finnas tillfällen när ni inte känner er starka eller kapabla. Det är normalt. I de stunderna är det särskilt viktigt att ni vänder er till Frälsaren. Han är ”vägledningen för de unga”.

Den här handledningen hjälper er att bygga en fast grundval på vilken ni gör val för att hålla er kvar på förbundsstigen. Den hjälper er att förbereda er för att ingå heliga förbund i templet, förbereda er för att verka som missionär och finna glädje i att följa Jesus Kristus under hela livet. Vi hoppas att ni känner att ni hör hemma i Frälsarens kyrka och får kraft från honom att uppfylla hans avsikter för er.

Vi vet att Gud lever. Det är vår bön att ni ska hålla er stadigt kvar på förbundsstigen som leder tillbaka till er Fader i himlen. När ni gör det har ni ett gott inflytande på världen då ni med glädje delar med er av evangeliet och förbereder världen för Frälsarens andra ankomst.

Första presidentskapet