Ungdomar
Finna glädje i Kristus


”Finna glädje i Kristus”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Finna glädje i Kristus”, Vägledning för de unga

Bild
Målning av Jesus och en kvinna som pratar bredvid en brunn.

Finna glädje i Kristus

Val har betydelse. Val baserade på evangeliets lärdomar är steg som leder dig närmare din himmelske Fader och Jesus Kristus. Jesus sa: ”Detta har jag sagt er … för att er glädje ska bli fullkomlig” (Johannes 15:11). För varje steg mot honom känner du dig närmare Anden och din förbundsrelation med Gud blir starkare.

Men det betyder inte att stigen blir problemfri. Och eftersom ingen håller en fullkomligt rak kurs behöver du ständigt ha koll på din riktning och hedra Guds bud. Håll dina förbund med Gud och förbered dig för att ingå fler. Förbunden ger dig en starkare förbindelse med din himmelske Fader och Frälsaren. De ökar Guds kraft i ditt liv och förbereder dig för att ta emot evigt liv.

Av alla möjliga val är det valet att följa Jesus Kristus som betyder mest. Han är vägledningen för de unga. Hans evangelium är den glädjerika vägen tillbaka till din himmelske Fader.