Ungdomar
Gör inspirerade val


”Gör inspirerade val”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Gör inspirerade val”, Vägledning för de unga

Bild
En ung kvinna som ber på sin säng.

Gör inspirerade val

I Vägledning för de unga hittar du Jesu Kristi och hans profeters lärdomar. Med de här sanningarna som vägledning kan du göra inspirerade val som välsignar dig nu och i evigheten.

Jesus Kristus är vägen till evig glädje. När du använder din frihet till att välja att följa Jesus Kristus befinner du dig på den stig som leder till evig glädje. Gör Jesus Kristus till din norm, din bergfasta grund. Bygg ditt liv på hans lärdomar och bedöm dina val efter dem. De förbund du ingår vid dopet, under sakramentet och i templet är byggstenarna i din fasta grund i Kristus. Du möter fortfarande svårigheter och frestelser, men din himmelske Fader och Frälsaren hjälper dig igenom dem alla.

Du är ett älskat andebarn till Gud. Hans stora lycksalighetsplan gör det möjligt för dig att växa andligen och utveckla din gudomliga potential. Därför sände han Jesus Kristus till att vara din Frälsare.

Din Fader i himlen litar på dig. Han har gett dig stora välsignelser, bland annat evangeliets fullhet och heliga förrättningar och förbund som förbinder dig till honom och för in hans kraft i ditt liv. Med de välsignelserna kommer större ansvar. Han vet att du kan göra skillnad i världen, och det kräver i många fall att du skiljer dig åt från världen. Sök din himmelske Faders vägledning när du gör val. Han välsignar dig med inspiration genom den Helige Anden.

Syftet med Vägledning för de unga är inte att ge dig ett ”ja” eller ”nej” för varje tänkbart val du kan ställas inför. I stället inbjuder Herren dig att leva på ett högre och heligare sätt – på hans sätt. Den här handledningen lär dig om hans sätt. Den förklarar sanningar som han har uppenbarat. Låt de här sanningarna vägleda dig när du gör val – stora val, som att ingå förbund i templet och verka som missionär och dagliga val, som hur du behandlar andra eller hur du tillbringar din tid.

Andra personer kan hjälpa dig, men din andliga tillväxt är personlig. Den är mellan dig och Herren. Han känner ditt hjärta, och bara han kan vara den slutlige domaren. Gör ditt bästa för att förbättra dig varje dag, hålla Guds bud och hedra dina förbund, och hjälpa andra att komma närmare Frälsaren.

Se Mosiah 4:29–30 (det finns åtskilliga sätt att synda på, så vi måste ge akt på oss själva); Helaman 5:12 (bygg din grundval på Kristus); Läran och förbunden 45:57 (ta den Helige Anden till din vägledare); 82:15 (förbind dig till Herren genom förbund).

Bild
ikon med personer som använder en karta

Hur den här handledningen är organiserad

Varje ämne har tre delar:

  1. eviga sanningar eller lärosatser i Jesu Kristi återställda evangelium

  2. inbjudningar att handla efter dessa sanningar

  3. utlovade välsignelser som Herren erbjuder dem som lever efter hans lärdomar.