Ungdomar
Älska Gud, älska din nästa


”Älska Gud, älska din nästa”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Älska Gud, älska din nästa”, Vägledning för de unga

Bild
Målning av en man som håller upp huvudet på en liggande, utmärglad man i bandage.

Älska Gud, älska din nästa

Matteus 22:37–40

Bild
ikon med personer som tjänar

För att hjälpa dig att göra bra val har Gud gett dig bud. Han har gjort det därför att han älskar dig. Och den bästa anledningen till att lyda Guds bud är att du älskar honom. Kärlek är det centrala i Guds bud.

Bild
En ung man kör en äldre kvinna i rullstol tvärs över gatan.

Eviga sanningar

Gud älskar dig. Han är din Fader. Hans fullkomliga kärlek kan inspirera dig att älska honom. När din kärlek till din himmelske Fader är det viktigaste inflytandet i ditt liv blir många beslut lättare.

De två största av alla buden, lärde Jesus, är att älska Gud och att älska sin nästa. Och vem är din nästa? Alla! Allt annat som lärs ut i skrifterna och av profeterna är kopplat till de här två buden.

Alla människor är dina bröder och systrar – naturligtvis även människor som skiljer sig åt från dig eller som inte håller med dig. Vår himmelske Fader vill att hans barn ska älska varandra. När du tjänar hans barn så tjänar du honom.

Inbjudningar

Visa kärlek till Gud genom att hålla hans bud. Genom att till exempel hålla sabbatsdagen helig, bland annat genom att trofast förbereda dig för och ta del av sakramentet, visar du Gud att du är villig att helga en dag i veckan åt honom. När du fastar och betalar tionde och offergåvor visar du Gud att hans verk är viktigare för dig än materiella saker. När du använder Guds och Kristi namn med vördnad, aldrig på ett fåfängt eller lättvindigt sätt, visar du att du är tacksam för allt de har gjort för dig.

Behandla andra som ett Guds barn. Som lärjunge till Jesus Kristus kan du vara ett föredöme när det gäller att behandla människor av alla etniska ursprung och religioner och alla andra grupper med kärlek och respekt, och att inkludera andra – särskilt de som ibland är offer för sårande ord och handlingar. Nå ut till dem som känner sig ensamma, isolerade eller hjälplösa. Hjälp dem att känna vår himmelske Faders kärlek genom dig.

Bild
Två unga män i skjorta och slips.

Se till att ditt språk återspeglar kärlek till Gud och andra – oavsett om du kommunicerar personligen eller virtuellt. Säg sådant som lyfter – inte sådant som kan vara splittrande, sårande eller förolämpande – inte ens som ett skämt. Dina ord kan vara kraftfulla. Låt dem vara kraftfulla för det goda.

Kärleken till alla Guds barn börjar hemma. Gör din del för att ditt hem ska vara en plats där alla kan känna Frälsarens kärlek.

Utlovade välsignelser

Din relation till Gud fördjupas när du uttrycker din kärlek genom att lyda hans bud och hålla dina förbund med honom.

Din relation till andra fördjupas när du uttrycker din kärlek genom kristuslikt tjänande. Du blir glad av att göra världen till en mer kärleksfull plats.

Bild
ikon för frågor och svar

Frågor och svar

Hur kan jag känna Guds kärlek? Vår himmelske Faders kärlek finns alltid där. Prata ofta med honom genom bön. Berätta om dina känslor för honom och lyssna efter intryck från honom. Läs hans ord i skrifterna. Tänk på allt han har gjort för dig. Tillbringa tid på platser och med aktiviteter där hans Ande är närvarande.

Förväntar sig Herren att jag ska älska alla, även de som behandlar mig illa? Herren förväntar sig att du älskar dina fiender och ber för dem som behandlar dig illa. Men det betyder inte att du ska stanna kvar i en situation som orsakar dig känslomässig, fysisk eller andlig skada. Sätt sunda gränser för att skydda dig själv. Om du blir mobbad eller utsatt för övergrepp – eller om du vet att det här händer någon annan – prata med en pålitlig vuxen.

När och hur bör jag lära känna medlemmar av motsatt kön? Det bästa sättet att lära känna andra är genom äkta vänskap. Bygg goda vänskapsband med många medan du är ung. I vissa kulturer lär ungdomar känna medlemmar av motsatt kön genom sunda gruppaktiviteter. För din känslomässiga och andliga utveckling och säkerhet bör du vänta med aktiviteter på tu man hand tills du är mogen – 16 år är en bra riktlinje. Rådgör med dina föräldrar och ledare. Vänta med romantiska relationer tills du är äldre. Tillbringa tid med dem som hjälper dig att hålla dina åtaganden gentemot Jesus Kristus.

Vad kan jag göra om mitt hem inte är så kärleksfullt? Din Frälsare känner till din situation och han älskar dig. Ha tålamod, fortsätt att hålla Guds bud och var ett gott föredöme för din familj. Bygg relationer inom din församlingsfamilj. Förbered dig nu för att bygga en egen familj som är grundad på Jesu Kristi lärdomar.

Se Jesaja 58:3–11 (syftet med fasta); 58:13–14 (välsignelser med att helga sabbatsdagen); Malaki 3:8–10 (välsignelser med att betala tionde); Lukas 6:27–28 (älska era fiender); 10:25–37 (vem är min nästa?); Johannes 3:16–17 (Gud älskade oss, så han sände sin Son); 14:15 (vi håller buden eftersom vi älskar Gud); 1 Johannesbrevet 4:19 (vi älskar Gud eftersom han älskar oss); Mosiah 2:17 (när vi tjänar andra tjänar vi Gud).

Bild
ikon för templet

Tempelrekommendationsfrågor

Följer du Jesu Kristi kyrkas lärdomar i hur du privat och offentligt behandlar din familj och andra?

Strävar du efter att helga sabbatsdagen, både hemma och i kyrkan; närvara vid dina möten; förbereda dig inför och värdigt ta del av sakramentet samt att leva ditt liv i harmoni med evangeliets lagar och befallningar?

Betalar du ett fullt tionde?