Ungdomar
Vandra i Guds ljus


”Vandra i Guds ljus”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Vandra i Guds ljus”, Vägledning för de unga

Bild
Solljuset strålar genom amerikanska sekvojaträd.

Vandra i Guds ljus

Galaterbrevet 5:25

Bild
ikon med människor som går mot ljus

Du gör bättre val när du kan se saker och ting tydligt. Det är därför ljus är så viktigt: ljus gör det lättare att se rätt väg. Din himmelske Fader har gett dig tillgång till himmelskt ljus – den Helige Andens gåva – för att tydligt se vad som är gott och ont, rätt och fel.

Eviga sanningar

Bild
En ung kvinna tar vattnet under sakramentet.

Vid dopet ingår du en glädjefylld förbundsrelation med din himmelske Fader och Jesus Kristus. I templet ingår du fler förbund som kan stärka den relationen. Varje vecka förnyar du dina förbund under sakramentet. Du uttrycker din villighet att hålla buden, och Herren välsignar dig med möjligheten att ha den Helige Anden som ständig följeslagare. Det är en av hans största gåvor till dig.

När du gör bra val förbättras din förmåga att känna Anden. Det finns mycket som är gott och sunt i den här världen. Precis som din kropp påverkas av det du äter och dricker, påverkas ditt sinne och din ande starkt av det du läser, tittar på och lyssnar på.

Inbjudningar

Ta dig tid för Herren varje dag. Lär av honom. Minns honom alltid. Be till din himmelske Fader. Sök i skrifterna och i de levande profeternas ord. Sträva sedan efter att leva efter det du lär dig.

Bild
Tre ungdomar i en trädgård nära ett tempel.

Sök efter det som lyfter, inspirerar och inbjuder Anden. När du gör val om vad du ska titta på, läsa, lyssna på eller delta i, tänk då på hur det får dig att känna. Inbjuder det goda tankar? Håll dig borta från allt som hånar heliga ting eller som är omoraliskt. Delta inte i något som avtrubbar ditt omdöme eller din lyhördhet för Anden, som våld, alkohol och skadliga droger. Ha modet att stänga av en video eller ett spel, gå ut från en film eller dans, byta musik eller vända dig bort från allt som inte är i harmoni med Anden.

Bild
ikon med hjärta på sociala medier

Använd sociala medier för att lyfta. Sociala medier kan vara ett kraftfullt kommunikationsverktyg. Om du använder det, fokusera då på ljus, tro och sanning. Jämför inte ditt liv med det som andra verkar ha. Kom ihåg att ditt värde kommer av att du är ett barn till himmelska föräldrar, inte från sociala medier.

Sök sunda upplevelser och verkliga och varaktiga relationer. Var försiktig så att din användning av teknik och media inte ersätter personlig tid med familj och vänner. Sociala medier och annan teknik kan ta en stor del av din tid utan att ge mycket av värde i gengäld. Ta en paus från den virtuella världen och ta kontakt med människor i verkliga livet.

Utlovade välsignelser

Du kan alltid ha den Helige Anden med dig. Den Helige Anden vittnar för dig om vår himmelske Fader och Jesus Kristus. Han tröstar, vägleder, varnar och helgar dig. Han hjälper dig att känna igen sanningen och se det goda i världen.

Bild
ikon för frågor och svar

Frågor och svar

Hur kan jag veta om det är den Helige Anden jag känner? Att lära sig vara uppmärksam på Anden kräver tid, övning och tålamod. Han talar till olika personer på olika sätt. Förbise inte det enkla – den fridfulla känsla du får när du hör någons vittnesbörd eller den oroliga känsla du får efter att ha gjort fel val. Sök i skrifterna efter olika sätt som Anden kommunicerar på, be om det och fortsätt söka efter tillfällen när du kan känna Anden.

Bild
En ung kvinna som ber medan hon knäböjer vid sin säng.

Vad är pornografi? Varför ska jag undvika den? Pornografi är en representation, i bilder eller ord, som är avsedd att väcka sexuella känslor. Pornografi finns i många former, bland annat videor, bilder, böcker och musik. Det kan också vara meddelanden eller bilder som skickas mellan vänner. Pornografi behandlar sådant som är heligt – den fysiska kroppen och sexuella känslor – utan respekt. Du kan stöta på pornografi oavsiktligt. Oavsett om du stöter på pornografi avsiktligt eller inte, vänd dig genast bort. Du kan också prata med en förälder eller annan vuxen som du litar på. Att avsiktligt titta på pornografi är syndigt och skadar din förmåga att känna Anden. Det försvagar din självkontroll och förvränger ditt sätt att se på dig själv och andra. Jesus Kristus har makten att hjälpa dig motstå pornografi och omvända dig. Vänd dig till honom; vänd dig bort från mörkret. Din biskop kan hjälpa dig att få styrka och förlåtelse genom Frälsaren.

Se Amos 5:14 (sök det goda); Galaterbrevet 5:22–23 (Andens frukter); Moroni 7:18–19 (Kristi ljus); Läran och förbunden 6:23 (Herren talar frid); 20:77, 79 (sakramentsbönerna).

Bild
ikon för templet

Tempelrekommendationsfrågor

Herren har sagt att allt ska ”göras i renhet” inför honom (Läran och förbunden 42:41). Strävar du efter att vara moraliskt ren i tankar och uppträdande? Lyder du kyskhetslagen?

Strävar du efter att helga sabbatsdagen, både hemma och i kyrkan; närvara vid dina möten; förbereda dig inför och värdigt ta del av sakramentet samt att leva ditt liv i harmoni med evangeliets lagar och befallningar?