Ungdomar
Din kropp är helig


”Din kropp är helig”, Vägledning för de unga: En guide till att göra val (2022)

”Din kropp är helig”, Vägledning för de unga

Bild
Målning av en kvinna som ber.

Din kropp är helig

1 Korintierbrevet 6:18–20

Bild
ikon med personer som spelar fotboll

Kroppen är en gåva från din himmelske Fader. Han gav den till dig för att hjälpa dig bli mer som han. Kroppen stärker din förmåga att utöva friheten att välja. Jesu Kristi återställda evangelium kan hjälpa dig att se din kropp ur Guds perspektiv. Och det gör stor skillnad för dina val om vad du gör med din kropp och hur du tar hand om den.

Eviga sanningar

Din kropp är i Guds avbild – den härligaste, mest majestätiska varelsen i universum. Skrifterna jämför kroppen med ett heligt tempel, en plats där Anden kan vistas. Din kropp är förstås inte fullkomlig nu. Men upplevelserna du har med din kropp kan förbereda dig för att en dag få en fullkomlig, uppstånden, förhärligad kropp.

Din själ består av din kropp och din ande. Av den anledningen har fysisk hälsa och andlig hälsa ett starkt samband. Frälsaren uppenbarade Visdomsordet för att undervisa om principer för hur du tar hand om din kropp – och för att utlova fysiska och andliga välsignelser.

Sexuella känslor är en viktig del av Guds plan för att skapa lyckliga äktenskap och eviga familjer. De här känslorna är inte syndiga – de är heliga. Eftersom sexuella känslor är så heliga och så kraftfulla har Gud gett dig sin kyskhetslag för att förbereda dig för att använda de här känslorna så som han avser. Kyskhetslagen säger att Gud enbart godkänner sexuellt umgänge mellan en man och en kvinna som är gifta. Många i världen struntar i eller till och med hånar Guds lag, men Herren inbjuder oss att vara hans lärjungar och leva efter en högre norm än världens.

Bild
En familj går längs en stadsgata.

Inbjudningar

Behandla din kropp – och andras – med respekt. När du fattar beslut om kläder, frisyr och utseende, fråga dig själv: ”Respekterar jag min kropp som en helig gåva från Gud?” Vår himmelske Fader vill att vi ska se varandra för dem vi verkligen är: inte bara fysiska kroppar utan hans älskade barn med en gudomlig bestämmelse. Undvik stilar som betonar eller drar olämplig uppmärksamhet till din fysiska kropp i stället för till den du är som ett Guds barn med en evig framtid. Låt moralisk renhet och kärleken till Gud vägleda dina val. Be dina föräldrar om råd.

Bild
Två unga män i en tropisk skog.

Gör sådant som stärker din kropp – inte sådant som skadar den. Var glad och tacksam för allt det goda som Gud har gett dig. Men kom ihåg att alkohol, tobak, kaffe, te och andra skadliga droger och ämnen inte är bra för kroppen eller anden. Även sådana substanser som kan vara till hjälp, som receptbelagda läkemedel, kan vara destruktiva om de inte används på rätt sätt.

Håll sex och sexuella känslor heliga. De ska inte vara föremål för skämt eller underhållning. Utanför äktenskapet mellan man och kvinna är det fel att röra vid de privata, heliga delarna av en annan persons kropp även om personen har kläder på sig. I dina val om vad du gör, tittar på, läser, lyssnar på, tänker på, lägger ut eller sms:ar, undvik allt som avsiktligt väcker lustfyllda känslor hos andra eller dig själv. Det innefattar pornografi i alla former. Om du upptäcker att vissa situationer eller aktiviteter gör frestelserna starkare, undvik dem. Du vet vilka de situationerna och aktiviteterna är. Och om du inte är säker kan Anden, dina föräldrar och dina ledare hjälpa dig veta. Visa din Fader i himlen att du hedrar och respekterar den heliga kraften att skapa liv.

Bild
Två pojkar hjälper sin mamma att laga mat.

Utlovade välsignelser

Din respekt för dig själv och andra ökar när du hedrar din kropp genom ditt beteende, ditt utseende och din klädsel.

Herren har utlovat stora skatter av kunskap till dem som håller Visdomsordet. En sund kropp, fri från beroende, stärker också din förmåga att ta emot personlig uppenbarelse, tänka klart och tjäna Herren.

Genom att leva efter kyskhetslagen får du Guds godkännande och personlig andlig kraft. När du är gift medför den här lagen större kärlek, tillit och enighet i ditt äktenskap. Genom att lyda den här lagen blir det möjligt för dig att utvecklas för evigt och bli mer som din himmelske Fader. Ditt självförtroende växer när du lever som en Jesu Kristi lärjunge.

Bild
Målning som föreställer Jesus som predikar för Maria och Marta.
Bild
ikon för frågor och svar

Frågor och svar

Vad är Herrens norm för klädsel, utseende, tatueringar och piercingar? Herrens norm är att du ska hedra din kropps helighet, även när det innebär att du skiljer dig åt från världen. Låt den här sanningen och Anden vägleda dig när du fattar beslut – särskilt beslut som har bestående inverkan på din kropp. Var vis och trofast och sök råd från dina föräldrar och ledare.

Hur kan jag övervinna frestelser och dåliga vanor? Vår himmelske Fader och Jesus Kristus har kraft att hjälpa dig. Fyll ditt liv med sådant som inbjuder den kraften i ditt liv, till exempel bön, skriftstudier och att tjäna andra. Vänd dig till Jesus Kristus och hans evangelium så upptäcker du att svagheter kan bli till starka sidor. Sök vid behov hjälp av föräldrar, ledare och professionella rådgivare. För dem som lider av beroende erbjuder kyrkan ett program för tillfrisknande från beroende. Det här är välsignelser som Frälsarens kyrka erbjuder för att hjälpa dig återfå kontrollen över ditt liv. Det tar tid, så var tålmodig och ge inte upp.

Bild
En ung kvinna som läser skrifterna.

Jag attraheras av personer av samma kön som jag. Hur gäller de här normerna mig? Att känna dragning till en person av samma kön är ingen synd. Om du har de här känslorna och inte följer eller handlar efter dem, lever du efter vår himmelske Faders heliga kyskhetslag. Du är ett älskat barn till Gud och en Jesu Kristi lärjunge. Kom ihåg att Frälsaren förstår allt som du upplever. Genom din förbundsanknytning till honom får du styrka att lyda Guds bud och ta emot de välsignelser han utlovar. Lita på honom och hans evangelium.

Jag blev utsatt för övergrepp, och jag skäms. Är jag skyldig till synd? Att vara offer för övergrepp eller överfall gör dig inte skyldig till synd. Känn inte skuld eller skam. Frälsaren älskar dig. Han vill hjälpa dig, hela dig och ge dig frid. Professionella rådgivare, dina familjemedlemmar och dina ledare kan också hjälpa dig.

Se 1 Moseboken 1:27 (vi är skapade till Guds avbild); Johannes 14:18 (Frälsaren utlovar tröst); Filipperbrevet 4:7 (Guds frid övergår allt förstånd); Läran och förbunden 88:15 (själen utgörs av anden och kroppen); 89 (Visdomsordet); 121:45 (dygdiga tankar leder till större självtillit).

Bild
ikon för templet

Tempelrekommendationsfrågor

Herren har sagt att allt ska ”göras i renhet” inför honom (Läran och förbunden 42:41). Strävar du efter att vara moraliskt ren i tankar och uppträdande? Lyder du kyskhetslagen?

Förstår och lyder du Visdomsordet?