2012
Օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահությունները
նախորդ

Օժանդակ կազմակերպությունների գերագույն նախագահությունները

Սփոփող Միություն

Քերոլ Մ. Սթեֆենս

Քերոլ Մ. Սթեֆենս
Առաջին Խորհրդական

Լինդա Ք. Բըրթըն

Լինդա Ք. Բըրթըն
Նախագահ

Լինդա Շ. Ռիվս

Լինդա Շ. Ռիվս
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ Կանայք

Մերի Ն. Քուք

Մերի Ն. Քուք
Առաջին Խորհրդական

Էլեյն Ս. Դալտոն

Էլեյն Ս. Դալտոն
Նախագահ

Էնն Մ. Դիբ

Էնն Մ. Դիբ
Երկրորդ Խորհրդական

Երեխաների Միություն

Ջին Ա. Սթիվենս

Ջին Ա. Սթիվենս
Առաջին Խորհրդական

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ
Նախագահ

Շերիլ Ա. Էսփլին

Շերիլ Ա. Էսփլին
Երկրորդ Խորհրդական

Երիտասարդ Տղամարդիկ

Լարի Մ. Գիբսոն

Լարի Մ. Գիբսոն
Առաջին Խորհրդական

Դեյվիդ Լ. Բեք

Դեյվիդ Լ. Բեք
Նախագահ

Ադրիան Օչոա

Ադրիան Օչոա
Երկրորդ Խորհրդական

Կիրակնօրյա Դպրոց

Դեյվիդ Մ. Մակքոնկի

Դեյվիդ Մ. Մակքոնկի
Առաջին Խորհրդական

Ռասսել Տ. Օսգաթորփ

Ռասսել Տ. Օսգաթորփ
Նախագահ

Մեթյու Օ. Ռիչարդսոն

Մեթյու Օ. Ռիչարդսոն
Երկրորդ Խորհրդական