2012
182-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում

182-րդ ամենամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում

Շաբաթ առավոտյան գերագույն նիստ, 6 հոկտեմբերի, 2012

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացման աղոթք՝ Երեց Քեվին Ռ. Դանքըն: Փակման աղոթք՝ Երեց Խուան Ա. Ուսեդա: Երաժշտություն՝ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայըն Մըրֆի, երգեհոնահարներ՝ Քլեյ Քրիսչենսեն և Ռիչարդ Էլիոթ. “Glory to God on High,” Hymns, no. 67; “How Firm a Foundation,” Hymns, no. 85, arr. Wilberg, pub. Oxford; “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220; “We Thank Thee, O God, for a Prophet,” Hymns, no. 19; “I Will Follow God’s Plan,” Children’s Songbook, 164, arr. Hofheins, unpublished; “Now Let Us Rejoice,” Hymns, no. 3, arr. Wilberg, unpublished:

Շաբաթ ցերեկային գերագույն նիստ, 6 հոկտեմբերի, 2012

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացման աղոթք՝ Երեց Ջերիթ Վ. Գոնգ: Փակման աղոթք՝ Երեց Հոսե Լ. Ալոնսո: Երաժշտություն՝ երիտասարդների միացյալ երգչախումբ Բենյոնիցև Թեյլորսվիլից, Յուտա; խմբավար՝ Լի Թարանթ, երգեհոնահարներ՝ Լինդա Մարջեթս և Բոննի Գուդլիֆ. “Arise, O Glorious Zion,” Hymns, no. 407; “I Am a Child of God,” Hymns, no. 301, arr. Perry, unpublished; “Let Us All Press On,” Hymns, no. 243; “On This Day of Joy and Gladness,” Hymns, no. 64, arr. Huff, unpublished:

Շաբաթ երեկոյան, Քահանայության նիստ, 6 հոկտեմբերի, 2012

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացման աղոթք՝ Երեց Ջեյ Ի. Ջենսեն: Փակման աղոթք՝ Երեց Պատրիկ Քիրոն: Երաժշտություն՝ Մելքիսեդեկյան Քահանայության երգչախումբ Օգդենից, Յուտա; խմբավարներ՝ Ստեֆեն Պ. Շանկ և Դերեկ Ֆարչ, երգեհոնահար՝ Էնդրյու Անսվորթ. “Praise to the Lord, the Almighty,” Hymns, no. 72; “Love One Another,” Hymns, no. 308, arr. Furch, unpublished; “Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, no. 83; “Hope of Israel,” Hymns, no. 259, arr. Schank, unpublished:

Կիրակի առավոտյան գերագույն նիստ, 7 հոկտեմբերի, 2012

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացման աղոթք՝ Երեց Մարլին Ք. Ջենսեն: Փակման աղոթք՝ Երեց Քեյթ Ռ. Էդվարդս: Երաժշտություն՝ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ, երգեհոնահարներ՝ Ռիչարդ Էլիոթ և Էնդրյու Անսվորթ. “Oh Say, What Is Truth?” Hymns, no. 272; “The Morning Breaks,” Hymns, no. 1, arr. Wilberg, unpublished; “Does the Journey Seem Long?” Hymns, no. 127, arr. Wilberg, unpublished (Shane Warby, soloist); “Called to Serve,” Hymns, no. 249; “If the Savior Stood Beside Me,” CSMP by Sally DeFord, arr. Cardon, unpublished; “If the Way Be Full of Trial, Weary Not,” Songs of Zion (1912), no. 158, arr. Wilberg, unpublished:

Կիրակի ցերեկային գերագույն նիստ, 7 հոկտեմբերի, 2012

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացման աղոթք՝ Երեց Օկտավիանո Տենորիո: Փակման աղոթք՝ Երեց Լարի Վ. Գիբբոնս: Երաժշտություն՝ Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայըն Մըրֆի, երգեհոնահարներ՝ Բոննի Գուդլիֆ և Լինդա Մարջեթս. “The Day Dawn Is Breaking,” Hymns, no. 52, arr. Murphy, unpublished; “Did You Think to Pray?” Hymns, no. 140, arr. Wilberg, pub. Jackman; “Rejoice, the Lord Is King,” Hymns, no. 66; “God Be with You Till We Meet Again,” Hymns, no. 152, arr. Wilberg, unpublished:

Շաբաթ երեկոյան, Սփոփող Միության գերագույն ժողով, 29 սեպտեմբերի, 2012

Նախագահող՝ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող՝ Լինդա Կ. Բըրթըն: Բացման աղոթք՝ Մարիա Տորես: Փակման աղոթք՝ Մելինդա Բարոու: Երաժշտություն՝ երիտասարդ ամուրի քույրերի երգչախումբ Սոլթ Լեյք Բոննեվիլ, Սոլթ Լեյք Հոլլադեյ և Մյուրեյ Յուտա ԵԱ ցցերից, խմբավար՝ Էմիլի Վեդլի, երգեհոնահար՝ Լինդա Մարջեթս. “Let Us All Press On,” Hymns, no. 243; medley of “He Sent His Son,” Children’s Songbook, 34, and “I’m Trying to Be like Jesus,” Children’s Songbook, 78, arr. Sally DeFord, unpublished; “I Stand All Amazed,” Hymns, no. 193; “I Need Thee Every Hour,” Hymns, no. 98, arr. Beebe, pub. Larice:

Համաժողովի ելույթները մատչելի են

Տարբեր լեզուներով գերագույն համաժողովի ելույթները մատչելի են conference.lds.org կայքում: Ընտրեք լեզուն: Սովորաբար համաժողովից հետո երկու ամիսների ընթացքում աուդիո ձայնագրությունները մատչելի են բաշխման կենտրոններում:

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձներ

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրեք այն ելույթը, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում այցելում եք:

Կազմի վրա

Առջևում. Լուսանկարը՝ Դերեկ Իսրաելսենի:

Ետևում. Լուսանկարը՝ Լեսլի Նիլսոնի:

Համաժողովի լուսանկարները

Գերագույն համաժողովի տեսարանները Սոլթ Լեյք Սիթիում լուսանկարվել են Քրեյգ Դայմոնդի, Վելդեն Ս. Անդերսենի, Ջոն Լյուքի, Մեթյու Ռեյերի, Քոդի Բելի, Լեսլի Նիլսոնի, Վեստոն Քոլթոնի, Սառա Ջենսենի, Դերեկ Իսրայելսենի, Սքոթ Դեյվիսի, Քրիսթի Ջորդանի, Ռենդի Քոլյերի, Լոյդ Էլդրիջի և Կառա Քոլի կողմից, Բոտսվանայում՝ Ջոն Հանթսմանի, Բրազիլիայում՝ Ֆրանսիսկո Ֆլավիո Դայաս Կարնեյրոյի, Էստոնիայում՝ Ամանդա Ռոբինսոնի, Հունաստանում՝ Դեյվիդ Լ. Մոուերի, Իտալիայում՝ Քրիստոֆեր Դինի, Մեքսիկայում՝ Կառլոս Իսրայել Քիթեռեզ Ռոբլսի, Մոզամբիկում՝ Դենիել Օսբորնի, Լեհաստանում՝ Լոյս Ջենսենի, Շոտլանդիայում՝ Ջոն Ջ. Գեհեմի, Իսպանիայում՝ Էնթոնի Գարսիա Քորիուսի, և Տայվանում՝ Դեննի Չեն Լայի կողմից: