For børn: Din vej til templet
tidligere næste

Din vej til templet

For børn

Ved du, hvilket tempel, der ligger tættest på dig? Tegn et billede af det tempel og hæng det op et sted, hvor du kan se det hver dag.

Templet er Herrens hus. Det er et sted, hvor vi lærer mere om vor himmelske Fader, indgår pagter (eller løfter) med ham og modtager store velsignelser. I templet udfører vi vigtig tjeneste for os selv og familiemedlemmer, som er døde. Den tjeneste, som udføres i templerne, omfatter dåb for de døde, begavelse og besegling. Det kaldes tempelordinancer.

Hvad sker der i templet

Dåb for afdøde

Når du er otte år gammel, kan du blive døbt og bekræftet som medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Mange af dine forfædre er døde uden at blive døbt og bekræftet. Skønt deres kroppe er døde, så lever deres ånd endnu i åndeverdenen, hvor de kan høre Jesu Kristi evangelium.

Når du bliver 12 år gammel, kan du tage til templet og hjælpe de mennesker ved at blive døbt og bekræftet i deres navn. Så kan de vælge, om de vil tage imod dåben og bekræftelsen eller ej. Du er klædt helt i hvidt, når du bliver døbt for de døde, ligesom du var, da du blev døbt for dig selv.

Bed dine forældre om at hjælpe dig med at lave en liste over familiemedlemmer, som er døde uden at være blevet døbt i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Find ud af, om nogen har været i templet for at blive døbt for dem.

Begavelsen

En af templets største velsignelser er begavelsen. Begave betyder »give en gave«. Når du modtager din begavelse, lærer du mere om frelsesplanen og indgår pagter med vor himmelske Fader. Pagter er løfter, som vi indgår med vor himmelske Fader. Når du holder de pagter, bereder du dig på at leve sammen med vor himmelske Fader og Jesus Kristus en dag.

Inde i templet findes et smukt, fredfyldt værelse, som hedder det celestiale værelse. I det celestiale værelse føler vi os tæt på vor himmelske Fader og Jesus Kristus, og vi føler lidt af, hvordan det vil være at leve sammen med dem i det celestiale rige.

Beseglinger for tid og al evighed

Når en mand og en kvinde bliver gift i templet, knæler de ved et alter og besegles for tid og al evighed. Det betyder, at de og deres børn kan være sammen som en evig familie. Planlæg at blive gift i templet en dag. Det er templets største velsignelse.

Tempelanbefaling

Templet er et helligt sted. Biskopper og grenspræsidenter sikrer sig, at de, der kommer i templet, er parate og værdige. Inden du kommer i templet, skal du have en særlig samtale med din biskop eller grenspræsident. Han spørger, om du har et vidnesbyrd om Kirken, holder budene, støtter Kirkens ledere, efterlever visdomsordet, betaler tiende og er ærlig i alt, hvad du gør og siger. Han hjælper dig med at vide, hvad du skal gøre for at være værdig til at komme i templet.

Forbered dig nu på at komme i templet

Vor himmelske Fader giver mange velsignelser til dem, der lever retskaffent og kommer i templet. Det er vigtigt at forberede sig på at komme i templet, mens man stadig er lille.

Vor himmelske Fader elsker dig og ønsker, at du skal modtage templets velsignelser. Han velsigner dig for at udføre tempelordinancer for dig selv og andre. Selv om du ikke kan komme i templet nu, kan du besøge tempelområdet, hvis du har et tempel i nærheden, og føle den ånd, som hersker der. Du kan også have et billede af templet i dit hjem, så det kan minde dig om, hvor vigtigt templet er. Lev retskaffent, så du er værdig til at komme ind i Herrens hus.

Se på spejlet på dette billede. Nogle beseglingsværelser har spejle som dette. Takket være tempelbeseglingerne kan vores familie, ligesom spejlbilledet i dette spejl, fortsætte i al evighed.

Se på det celestiale værelse på dette billede og på billedet på side 64. Hvad føler du, når du ser det celestiale værelse?

Templet i Boston i Massachusetts. Indviet den 1. oktober 2000.

Beseglingsværelse i templet i Aba i Nigeria.

Det celestiale værelse i templet i Nuku’alofa på Tonga.