Sådan gavner templerne
tidligere næste

Sådan gavner templerne

Alle forældre ved, at det medfører uventede udfordringer og velsignelser at opdrage børn. Min mand og jeg har opdaget, at når vi betragter forældreskabets evige perspektiv, føler vi både et tungt ansvar og et stærkt håb.

Herren har selvfølgelig givet os åndelige belønninger, som letter vore byrder. For vores familie har den største af disse åndelige belønninger været at kunne tage til Herrens hus og modtage hans hjælp, efterhånden som børnene voksede op og livet blev mere indviklet. Vi har opdaget, at vi kan tage meget specifikke problemer med til Herren i hans tempel.

Da vore børn blev teenagere, indså vi, at de potentielt kunne begå alvorlige fejltagelser. Det mest skræmmende var nok at indse, at vi grundlæggende havde gjort alt, hvad vi kunne, og dog lurede farerne forude.

Så opdagede vi, at tilbedelse i templet kan være et vigtigt element i vores indsats for at hjælpe vore børn med at vælge det rette. Vi har opnået stor styrke og velsignelse ved at komme i templet i fastens og bønnens ånd på vore børns vegne. Vi beder om en følelse af personlig forberedthed, for passende tanker og holdninger, inden vi kommer til templet. Når det er passende, mediterer vi inde i templet over vores rolle som forældre og over det specifikke barns behov.

Nogle gange kommer svaret hurtigt og klart. Første gang det skete, betragtede vi det som et tilfælde. Men det stod hurtigt klart, at vi havde påbegyndt en proces, som nedkalder himlens velsignelser.

Nogle gange kommer svarene i form af mennesker, som påvirker vore børn, såsom en kærlig biskop, der hjalp vores studerende datter gennem en vanskelig krise. Andre børn er blevet velsignet på lignende måde. Hver af dem har deres handlefrihed, og de kan vælge ikke at reagere, som vi håber, men vi føler, at vores tjeneste i templet har bragt himlens hjælp ind i vore børns liv.

Den gavnlige virkning ved vores tilbedelse i templet strækker sig videre end velsignelsen af vore egne børn. Ved en bestemt lejlighed stod min mand over for et indviklet ansættelsesproblem, som han besluttede at tage med i templet. Den dag velsignede Herren ham med en tilkendegivelse af, at et bestemt skriftsted var svaret på hans spørgsmål.

Da han kom hjem, slog han ivrigt op i skrifterne og til sin glæde fandt han hjælp til sit problem. Denne oplevelse åbnede for en helt ny anvendelse af skrifterne. Herren kan tale til sine børn ved at minde dem om skriftsteder, som rummer svar på vore udfordringer. Vi værdsætter dette princip, som vi lærte i templet.

I en verden, hvor det onde findes overalt, og hvor Satan har iværksat sine kræfter på at ødelægge hjemmene, er det en trøst at vide, at vi kan komme i Herrens hus og søge vejledning. Uanset hvilke udfordringer vi står over for som familie, kan vi finde glæde, når vi søger templets hellighed og fred.