Hyppigt stillede spørgsmål
tidligere

Ofte stillede spørgsmål

Hvad foretager man sig i templet?

I templet bliver vi undervist, indgår pagter og loves velsignelser. Vi modtager ordinancer, som gør os i stand til at leve i Guds nærhed.

En af de ordinancer, som vi modtager i templet, er begavelsen. Ordet begave betyder »at give en gave«. Som en del af ordinancen lærer vi mere om formålet med livet, Jesu Kristi mission og forsoning og vor himmelske Faders plan for sine børn. Vi får et glimt af, hvordan det bliver at leve i hans nærhed, når vi fornemmer den fredfyldte atmosfære i templet.

En anden tempelordinance er beseglingsordinancen, hvorved ægtemænd og hustruer besegles til hinanden, og børn besegles til deres forældre i evige familier. Det betyder, at hvis vi er tro mod vores pagter, kan vores familieforhold vare evigt.

Udover at modtage disse ordinancer for os selv, kan vi modtage dem for vore afdøde forfædre. På den måde kan mennesker, som er døde uden at modtage vigtige ordinancer som dåb og bekræftelse, begavelse og besegling, få mulighed for at tage imod disse ordinancer.

Hvordan er der inde i templet?

Templet er et fredfyldt, helligt sted, der udskiller sig fra verdens bekymringer og uro. Alle områder af templet er smukke og omhyggeligt vedligeholdte, så en ærbødig ånd bevares. Eftersom det er Herrens hus, og fordi der udføres hellige ordinancer der, kan vi i templet fornemme Ånden meget stærkt og føle os tæt på Herren. Der kan vi modtage personlig åbenbaring og åndelig styrke som en hjælp til at overvinde vore prøvelser. Det er en af grundene til, at vi opfordres til ofte at komme i templet.

Hvordan skal jeg klæde mig, når jeg skal i templet?

Tag sømmeligt søndagstøj på, når du skal til templet. Undgå yderliggående påklædning eller fremtoning, nøjagtig som til et nadvermøde. Du viser ærbødighed og respekt for Herren og hans hus og indbyder Ånden, når du er ren og præsentabel.

I templet er der omklædningsbåse, hvor du kan skifte fra dit søndagstøj til hvidt tøj. Denne omklædning minder dig om, at du midlertidigt forlader verden og træder ind i et helligt sted. Det hvide tøj symboliserer renhed, og den kendsgerning, at alle er ens klædt i templet, skaber en fornemmelse af enhed og lighed.

Hvornår bør jeg modtage min begavelse?

Sandsynligvis modtager du din begavelse, kort før du udfører en fuldtidsmission eller inden du bliver gift i templet. Enlige medlemmer i deres sene teenageår eller i begyndelsen af tyverne, som ikke har modtaget en missionskaldelse, eller som ikke er forlovet og skal giftes i templet, anbefales generelt ikke til at modtage deres egen begavelse.

Nye medlemmer skal vente i mindst et år efter deres dåb og bekræftelse, før de kan modtage deres begavelse.

Det er en alvorlig sag at modtage sin begavelse. Drøft det med din biskop. Bed og overvej, for at finde ud af, hvornår du er parat.

Hvad kan jeg fortælle andre om mine oplevelser i templet?

Du kan tale om, hvordan der ser ud inde i templet, og du kan frit tale om dine følelser i templet. Men tempelpagterne og ordinancerne samt den ordlyd, som anvendes, er for hellige til at blive drøftet i detaljer uden for templet. Ved at undgå drøftelser af disse hellige anliggender uden for templet, beskytter vi dem mod spot, latterliggørelse eller respektløshed. Vær ikke skødesløs i din omtale af dine oplevelser i templet.

Hvorfor anvendes der symbolik i templet?

Under sit jordiske virke underviste Frelseren ofte ved hjælp af lignelser, når han symbolsk fremlagde evige sandheder. Han har sørget for, at vi undervises på lignende måde i templet. Der er symbolik i tempelordinancerne og -pagterne, præsentationen af dem, de fysiske omgivelser og det tøj, vi bærer. Hvis du overvejer betydningen af disse symboler med Helligåndens vejledning, kan de hjælpe dig til at genkende sandhed, lære mere om vor himmelske Fader og Jesus Kristus og udvikles åndeligt.

Jeg har familiemedlemmer, som ikke kan komme i templet. Hvordan kan jeg få dem til at føle sig som en del af min tempelvielse?

Det kan være en ømtåleligt emne. Eftersom templet er Herrens hus, der er indviet til ham, skal de, som træder derind, have en gyldig tempelanbefaling, som viser, at de efterlever de standarder, han har sat. Men de, der ikke har en gyldig tempelanbefaling, er velkomne på tempelområdet, og de fleste templer har et værelse, hvor de kan vente, mens familiemedlemmer bliver beseglet. Et par, som har familiemedlemmer, der ikke kan komme i templet, kan bede deres biskop eller et andet medlem af Kirken om at sidde hos dem i venteværelset.

Et par kan med deres biskop arrangere, at der holdes et særligt møde for slægtninge og venner, der ikke har en tempelanbefaling. Dette møde giver mulighed for, at de kan føle sig som en del af det hele og høre mere om evigt ægteskab. Selv om der ikke udføres nogen ceremoni eller udveksles løfter, kan man udveksle ringe ved dette møde.

Hvad bør jeg gøre for at forberede mig på at modtage tempelordinancerne?

Du kan forberede dig ved at komme regelmæssigt i templet for at deltage i dåb for afdøde, ved at deltage i tempelforberedelsesseminar, som organiseres af din biskop, og ved at studere skrifterne og artiklerne i dette hæfte.

Du kan også forberede dig ved at efterleve Herrens standarder for tempelværdighed. Plej dit vidnesbyrd om Gud Faderen og Jesus Kristus og hans gengivne evangelium. Efterlev visdomsordet og kyskhedsloven. Oprethold dine kirkeledere, betal en ærlig tiende og kom til dine kirkemøder. Vær ærlig i din omgang med andre og sørg for, at dit familieliv er i harmoni med Kirkens lærdomme. Hold dine dåbspagter, så du kan være rede til at modtage templets højere pagter.

Det celestiale værelse i templet ved Mount Timpanogos i Utah.

Templet i Jordan River i Utah. Indviet den 16. november 1981.

Templet i Nauvoo i Illinois. Indviet den 27. juni 2002.