Det, der hører dette hus til
tidligere næste

Det, der hører dette hus til

Templets dåbsbassin hviler på ryggen af tolv okser (se 2 Krøn 4:2-4), der symbolsk repræsenterer Israels tolv stammer. I overensstemmelse med Frelserens eksempel på uselvisk tjeneste kan vi udføre dåb for vore forfædre, som døde uden at modtage denne ordinance.

I ordinanceværelserne gives en gennemgang af Guds plan for sine børn. Sidste dages hellige hører om deres førjordiske og jordiske liv, verdens skabelse og menneskets fald, samt Jesu Kristi centrale rolle som Guds børns Forløser, og de velsignelser de kan modtage i det næste liv.

Det celestiale værelse symboliserer den ophøjede og fredfyldte tilstand, som alle kan opnå ved at efterleve Jesu Kristi evangelium. Dette værelse repræsenterer den tilfredshed, indre harmoni og fred, som er til rådighed for evige familier i vor himmelske Faders og hans Søns, Jesu Kristi, nærhed.

I et beseglingsværelse vies brud og brudgom, ikke blot for dette liv, men for al evighed.

Glasmosaik i templet i Nauvoo i staten Illinois (yderst til venstre).

Dåbsbassin i templet i Draper i Utah.

Dåbsbassin i templet i Gila Valley i Arizona.

Ordinanceværelse i templet på Manhattan i New York.

Ordinanceværelse i templet i Newport Beach i Californien.

Det celestiale værelse i templet i San Antonio i Texas.

Trappe i templet ved Oquirrh Mountain i Utah.

Bord med indlagt træmønster i templet i Mexico City i Mexico.

Beseglingsværelse i templet i Vancouver i British Columbia i Canada.