2010–2019
Phục Sự
Tải xuống
Trang Này (MP3)
Cước Chú

Hide Footnotes

Nền

Phục Sự

Chúng ta sẽ thực hiện một phương pháp mới hơn, thiêng liêng hơn để chăm sóc và phục sự người khác.

Xin cám ơn Anh Cả Gong và Anh Cả Soares, về những lời bày tỏ chân thành về đức tin của hai anh. Chúng tôi rất biết ơn hai anh và người bạn đời yêu dấu của hai anh.

Anh chị em thân mến, chúng tôi liên tục tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa về cách chúng tôi có thể giúp các tín hữu của mình tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, nhất là hai giáo lệnh lớn là phải yêu mến Thượng Đế và những người lân cận của chúng ta.1

Trong nhiều tháng, chúng tôi đã tìm kiếm một cách phục sự hữu hiệu hơn những nhu cầu thuộc linh và vật chất của các tín hữu chúng ta theo cách của Đấng Cứu Rỗi.

Chúng tôi đã quyết định đình chỉ chương trình giảng dạy tại gia và thăm viếng giảng dạy như chúng ta đã biết về các chương trình này. Thay vào đó, chúng ta sẽ thực hiện một phương pháp mới hơn, thiêng liêng hơn để chăm sóc và phục sự người khác. Chúng ta sẽ đề cập đến những nỗ lực này một cách đơn giản là “phục sự.”

Những nỗ lực phục sự hiệu quả được khởi động bởi các ân tứ bẩm sinh của các chị em phụ nữ và bởi quyền năng không thể so sánh được của chức tư tế. Chúng ta đều cần sự bảo vệ như vậy từ những mưu chước xảo quyệt của kẻ nghịch thù.

Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và Chị Jean B. Bingham, Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, sẽ giải thích cách mà các anh em được chỉ định của chức tư tế và các chị em được chỉ định của Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nữ giờ đây sẽ có nhiệm vụ phục vụ và chăm lo cho các tín hữu của Giáo Hội trên khắp thế giới.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Mười Hai Vị đoàn kết trong việc tán thành các sứ điệp của họ. Chúng ta biết ơn và thành tâm mở ra một chương mới trong lịch sử của Giáo Hội. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.