2010–2019
Nào Cùng Nhau Bước Mạnh
Tải xuống
Trang Này (MP3)
Cước Chú

Hide Footnotes

Nền

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh

Và ước muốn vâng lời của anh chị em sẽ được gia tăng khi anh chị em ghi nhớ và suy ngẫm về điều anh chị em đã cảm thấy trong hai ngày vừa qua.

Anh chị em thân mến, khi chúng ta sắp kết thúc đại hội lịch sử này, tôi cùng với anh chị em cảm tạ Chúa về sự hướng dẫn và ảnh hưởng đầy soi dẫn của Ngài. Phần âm nhạc đã rất tuyệt vời và nâng cao tinh thần. Không những các sứ điệp đã gây dựng mà còn đã thay đổi cuộc sống nữa!

Trong cuộc họp trọng thể, chúng ta đã tán trợ một Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn mới. Hai người nam cao quý đã được kêu gọi vào Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Và tám Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương đã được kêu gọi.

Giờ đây là một bài thánh ca ưa thích tóm tắt quyết tâm đã được đổi mới, thử thách và trách nhiệm của chúng ta để tiến bước:

Nào cùng nhau bước mạnh, công việc Chúa ta làm xong,

Đến khi đời hết đi sẽ có một món quà;

Cầm giơ lên kiếm mình ngời sắc bén quyền năng,

Gươm ấy mang tên lẽ thật.

Chớ sợ khi quân thù hiệp nhau chống ta;

Vững lòng vì có Chúa ở bên ta rồi.

Mọi lời dèm pha ta xem thường,

Lời của Chúa ta ghi lòng.1

Tôi khuyến khích anh chị em nên thường xuyên nghiên cứu các sứ điệp của đại hội này—thậm chí nhiều lần—trong sáu tháng tới. Hãy tìm cách đưa các sứ điệp này vào những buổi họp tối gia đình, công việc giảng dạy phúc âm, những cuộc trò chuyện với gia đình và bạn bè, và kể cả những cuộc thảo luận của anh chị em với những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta. Nhiều người tốt sẽ đáp ứng với các lẽ thật được giảng dạy trong đại hội này khi nhận được với tình yêu thương. Và ước muốn vâng lời của anh chị em sẽ được gia tăng khi anh chị em ghi nhớ và suy ngẫm về điều anh chị em đã cảm thấy trong hai ngày vừa qua.

Đại hội trung ương này đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới của công việc phục sự. Chúa đã thực hiện những thay đổi quan trọng trong cách mà chúng ta chăm sóc lẫn nhau. Các anh chị em—lớn tuổi lẫn trẻ tuổi—sẽ phục vụ nhau trong một cách mới và thiêng liêng hơn. Các nhóm túc số các anh cả sẽ được củng cố để ban phước cho cuộc sống của những người nam, người nữ và trẻ em trên khắp thế giới. Các chị em trong Hội Phụ Nữ sẽ tiếp tục phục sự trong cách thức độc đáo và yêu thương của họ, mở rộng cơ hội để các thiếu nữ tham gia với họ như đã được chỉ định một cách thích hợp.

Sứ điệp của chúng ta gửi cho thế giới rất giản dị và chân thành: chúng ta mời tất cả các con cái của Thượng Đế ở cả hai bên tấm màn đến cùng Đấng Cứu Rỗi của họ, tiếp nhận các phước lành của đền thờ thánh, có được niềm vui lâu dài và hội đủ điều kiện cho cuộc sống vĩnh cửu.2

Sự tôn cao tột bậc đòi hỏi lòng trung thành trọn vẹn của chúng ta bây giờ đối với các giao ước chúng ta lập và các giáo lễ mà chúng ta nhận được trong nhà của Chúa. Vào thời điểm này, chúng ta có 159 đền thờ đang hoạt động, và thêm một số đền thờ nữa đang được xây cất. Chúng tôi muốn mang đền thờ đến gần hơn với con số tín hữu đang gia tăng của Giáo Hội. Vì vậy, giờ đây chúng tôi hân hạnh loan báo các kế hoạch xây cất thêm bảy ngôi đền thờ nữa. Những ngôi đền thờ đó sẽ tọa lạc tại các địa điểm sau đây: Salta, Argentina; Bengaluru, Ấn Độ; Managua, Nicaragua; Cagayan de Oro, Philippines; Layton, Utah; Richmond, Virginia; và một thành phố lớn chưa được xác định ở Nga.

Anh chị em thân mến, việc xây cất các đền thờ này có thể không thay đổi cuộc sống của anh chị em, nhưng chắc chắn là thời gian của anh chị em trong đền thờ sẽ thay đổi. Trong tinh thần đó, tôi ban phước cho anh chị em để nhận ra những điều mà anh chị em có thể để qua một bên nhằm có thể dành nhiều thời gian hơn trong đền thờ. Tôi ban phước cho anh chị em với sự hòa hợp và tình yêu thương nhiều hơn trong nhà và một ước muốn thiết tha hơn để chăm sóc mối quan hệ vĩnh cửu của gia đình anh chị em. Tôi ban phước cho anh chị em với đức tin được gia tăng nơi Chúa Giê Su Ky Tô và thêm khả năng lớn lao hơn để noi theo Ngài với tư cách là các môn đồ chân chính của Ngài.

Tôi ban phước cho anh chị em mạnh dạn chia sẻ chứng ngôn của mình, như tôi đang làm bây giờ, rằng chúng ta tham gia vào công việc của Thượng Đế Toàn Năng! Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Đây là Giáo Hội của Ngài mà Ngài hướng dẫn qua các tôi tớ đã được xức dầu của Ngài. Tôi làm chứng như vậy, với tình yêu thương dành cho mỗi anh chị em, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.