Հոկտեմբեր 2017

  Կանանց գերագույն նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Շաբաթ առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Շաբաթ ցերեկային նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Քահանայության գերագույն նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն
  Կիրակի առավոտյան նիստ Լայնացնել
  Ներբեռնել աուդիոն
  Ներբեռնել վիդեոն