Света писма
Цртеж 3


Цртеж из књиге Аврамове

Бр. 3

Слика

Објашњење

Приказ 1. Аврам који седи на Фараоновом престолу, због учтивости цара, с круном на својој глави, представљајући свештенство, као симбол великог председништва на небу; са жезлом правде и суда у руци својој.

Приказ 2. Цар Фараон, чије је име исписано знацима изнад његове главе.

Приказ 3. Означава Аврама у Египту као што је представљено на приказу 10 цртежа бр. 1.

Приказ 4. Принц Фараона, цар египатски, како је записано изнад руке.

Приказ 5. Шулем, један од царевих главних послужилаца, како је представљено писмом изнад његове руке.

Приказ 6. Олимлах, роб који припада принцу.

Аврам се расправља о начелима астрономије, на царевом суду.