Света писма
Насловна страна


Драгоцени
бисер

Избор из откривења
превода и приповедања
Џозефа Смита,
првог пророка, видеоца и откровитеља
Цркве Исуса Христа
светаца последњих дана

Издавач
Црква Исуса Христа светаца последњих дана.

Солт Лејк Сити, у Јути, САД.