Увод
  Footnotes

  Увод

  Драгоцени бисер је избор одабраног материјала који се односи на многе значајне аспекте вере и учења Цркве Исуса Христа светаца последњих дана. Ове списе је превео и саставио пророк Џозеф Смит и већина њих су објављивани у периодичним публикацијама цркве у његово време.

  Прва збирка материјала који носи наслов Драгоцени бисер направљена је 1851. год. од стране старешине Франклина Д. Ричардса, који је тада био члан Савета дванаесторице и председник британске мисије. Сврха тога је била да се начине приступачнима неки важни чланци који су били у ограниченом оптицају у време Џозефа Смита. Како је црква расла широм Европе и Америке, било је потребно да ови списи постану доступни. Драгоцени бисер се широко користио и потом постао стандардно дело цркве одлуком Првог председништва и генералне конференције у Солт Лејк Ситију, 10. октобра 1880. год.

  Направљено је неколико исправки у садржају у складу са потребама цркве. 1878. год. додати су делови књиге Мојсијеве који нису били садржани у првом издању. Године 1902. изостављени су делови Драгоценог бисера који су били дупликат материјала објављеног у Учењу и заветима. Подела на поглавља и стихове, са забелешкама, извршена је 1902. год. Прво издање са странама у две колоне, са регистром појмова, објављено је 1921. год. Нису извршене друге измене све до априла 1976. год, када су додата два списа с откривењима. Године 1979. ова два списа су уклоњена из Драгоценог бисера и смештена у Учење и завете, где се и сада налазе као одсек 137 и 138. У садашњем издању су извршене неке измене како би се текст усагласио с ранијим документима.

  Ово што следи је кратак увод у актуелни садржај:

  1. Избор из књиге Мојсијеве. Одломак из Књиге постања према преводу Библије од стране Џозефа Смита, започет јуна 1830. год.

  2. Књига Аврамова. Надахнути превод записа Аврамових. Џозеф Смит је започео са превођењем 1835. год. након што је дошао до неких египатских папируса. Превод је објављиван у наставцима у часопису Times and Seasons од 1. марта 1842. год. у Навуу, у Илиноису.

  3. Џозеф Смит – Матеј. Одломак из Матејевог сведочанства по преводу Библије Џозефа Смита (видети Учење и завети 45:60–61 ради увида у божанску наредбу да се започне превод Новог завета).

  4. Историја Џозефа Смита. Одломци из званичног сведочанства и историје Џозефа Смита, које су он и његови писари припремали од 1838–1839 год. и који су у наставцима објављивани у часопису Times and Seasons у Навуу, у Илиноису, почев од 15. марта 1842. год.

  5. Чланци вере Цркве Исуса Христа светаца последњих дана. Изјава Џозефа Смита објављена у часопису Times and Seasons 1. марта 1842. год, заједно са кратком историјом цркве популарно названо Писмо за Вентворта.