Света писма
Чланци вере 1


Чланци вере
Цркве Исуса Христа светаца последњих дана

Поглавље 1.

1. аВерујемо у бБога, вечног Оца, у Његовог вСина, Исуса Христа, и у гСветог Духа.

2. Верујемо да ће људи бити кажњени за асопствене грехе, а не за бАдамов преступ.

3. Верујемо да се апомирењем Христовим сав људски род може бспасити, впослушношћу гзаконима и обредима дјеванђеља.

4. Верујемо да су прва начела и аобреди јеванђеља: прво, бвера у Господа Исуса Христа; друго, впокајање; треће, гкрштење урањањем за допрост греха; четврто, полагање ђруку за едар Светог Духа.

5. Верујемо да човек мора бити апозван од Бога, бпророштвом и полагањем вруку оних који имају гвласт, да дпроповеда јеванђеље и служи у ђобредима његовим.

6. Верујемо у исту аорганизацију која је постојала у првобитној цркви, наиме, у бапостоле, впророке, гпастире, учитеље, дјеванђелисте, и тако даље.

7. Верујемо у адар бјезика, впророштва, готкривења, двиђења, ђисцељења, етумачења језика, и тако даље.

8. Верујемо да је аБиблија бреч Божја у оној мери у којој је втачно преведена; верујемо и да је гМормонова књига реч Божја.

9. Верујемо у све оно што је Бог аоткрио, и у све оно што сада открива, и верујемо да ће боткрити још много тога великог и важног што се односи на царство Божје.

10. Верујемо у дословно асакупљање Израела и у обнову бдесет племена; да ће вСион (Нови Јерусалим) бити изграђен на америчком континенту; да ће Христ лично гвладати на земљи; и да ће земља бити добновљена и примити своју ђрајску еславу.

11. Полажемо право на аповластицу да се клањамо Свемогућем Богу онако како нам сопствена бсавест вналаже, и дозвољавамо свима да имају исту ту повластицу; нека се гклањају како, где, или чему желе.

12. Верујемо у подложност царевима, председницима, владарима, и судијама, у поштовање, признавање и подржавање азакона.

13. Верујемо да треба да будемо апоштени, одани, бчедни, добронамерни, честити и да вчинимо добро свима; заиста, можемо рећи да следимо Павлов гсавет – У све верујемо, свему се днадамо, истрајали смо у много чему, и надамо се да ћемо ђистрајати у свему. Има ли чега ечеститог, лепог, или на добром гласу, или хвале вредног, то тражимо.

Џозеф Смит.