Света писма
Цртеж 1


Цртеж из књиге Аврамове

Бр. 1

Слика

Објашњење

Приказ 1. Анђео Господњи.

Приказ 2. Аврам је свезан за олтар.

Приказ 3. Покушај идолопоклоничког свештеника Елкене да принесе Аврама као жртву.

Приказ 4. Олтар за жртвовање идолопоклоничким свештеницима, који стоје пред боговима Елкене, Либне, Махмакре, Кораша, и Фараона.

Приказ 5. Идолопоклонички бог Елкене.

Приказ 6. Идолопоклонички бог Либне.

Приказ 7. Идолопоклонички бог Махмакре.

Приказ 8. Идолопоклонички бог Кораша.

Приказ 9. Идолопоклонички бог Фараона.

Приказ 10. Аврам у Египту.

Приказ 11. Нацртан да би представљао стубове небеске, како су их видели Египћани.

Приказ 12. Раукејанг означава простор, или свод над нашим главама; али у овом случају, везано за ову тему, код Египћана би требало да значи Шаумау, бити висок, или небеса, што је једнако јеврејској речи, Шаумахјем.