Света писма
Цртеж 2


Цртеж из књиге Аврамове

Бр. 2

Слика

Објашњење

Приказ 1. Колоб, представља прву творевину, најближу целестијалној, или пребивалишту Божјем. Прва по власти, последња по мерењу времена. Мерење је према целестијалном времену, а у том целестијалном времену један дан означава један лакат. Један дан на Колобу износи хиљаду година према мерењу на земљи, које су Египћани звали Јах-ох-ех.

Приказ 2. Налази се до Колоба, названа од Египћана Олиблиш, а то је следећа велика владајућа творевина близу целестијалне, или места на коме Бог пребива; која такође носи кључ моћи, а односи се на друге планете; како је од Бога откривено Авраму, док је приносио жртву на олтару, који је саградио Господу.

Приказ 3. Начињена је да представља Бога, који седи на свом престолу, оденут моћу и влашћу; с круном вечне светлости на глави својој; представљајући и велике кључне речи светог свештенства, као што је откривено Адаму у Еденском врту, а и Ситу, Ноју, Мелхиседеку, Авраму, и свима којима је свештенство откривено.

Приказ 4. Одговара јеврејској речи Раукејанг, што означава простор, или свод небески; а такође и бројчани израз, на египатском представља једну хиљаду; одговара мерењу времена на Олиблишу, који је једнак Колобу по свом окретању и мерењу времена.

Приказ 5. На египатском се назива Ениш-го-он-дош; ово је једна од владајућих планета такође, и речено је од стране Египћана да је то сунце, и да своју светлост зајми од Колоба посредовањем Кае-е-ванраша, што је велики кључ, или, другим речима, владајућа моћ, која влада над петнаест других непомичних планета или звезда, као и над Флоесом односно месецом, земљом и сунцем при њиховим годишњим окретањима. Ова планета добија своју моћ преко посредника Кли-флос-ис-еса, или Хах-ко-кау-бима, звезда представљених бројевима 22 и 23, које примају светлост окретањем Колоба.

Приказ 6. Представља земљу са своја четири краја.

Приказ 7. Представља Бога који седи на свом престолу, откривајући широм небеса кључне речи свештенства; као и знак Светога Духа Авраму, у облику голуба.

Приказ 8. Садржи записе који не могу да буду откривени свету; већ могу да се добију у светим храмовима Божјим.

Приказ 9. Не треба да се открива у садашње време.

Приказ 10. Исто тако.

Приказ 11. Исто тако. Ако свет може да открије ове бројеве, нека буде тако. Амен.

Прикази 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 биће дати у време одређено од Господа.

Горе наведени превод је дат у оној мери у којој имамо било какво право да га дамо у садашње време.