Mozija 15
  Footnotes

  15. poglavje

  Kako je Kristus tako Oče kot Sin. — Posredoval bo in nosil prestopke svojega ljudstva. — Oni in vsi sveti preroki so njegovo potomstvo. — Kristus uresniči vstajenje. — Majhni otroci imajo večno življenje. Okrog leta 148 pr. Kr.

  1 In sedaj jim je Abinadi rekel: Želel bi, da bi razumeli, da bo sam aBog prišel med človeške otroke in bo bodkupil svoje ljudstvo.

  2 In ker aprebiva v mesu, se bo imenoval Božji Sin, in ker je meso podvrgel bOčetovi volji, je Oče in Sin —

  3 Oče, aker je bil bspočet z Božjo močjo; in Sin zaradi mesa; tako postane Oče in Sin —

  4 in sta aen Bog, da, sam bVečni cOče nebes in zemlje.

  5 In ker je tako meso postalo podvrženo Duhu oziroma Sin Očetu, ki sta en Bog, aprenaša skušnjavo in skušnjavi ne podleže, ampak dopušča, da ga njegovo ljudstvo zasmehuje in bbiča in izvrže in se mu codreče.

  6 In po vsem tem, potem ko je med človeškimi otroki delal veliko velikih čudežev, ga bodo gnali, da, prav akakor je rekel Izaija, kakor je jagnje nemo pred strižcem, tako on ni bodprl svojih ust.

  7 Da, celo tako ga bodo gnali, akrižali in ubili, in meso bo postalo podvrženo prav do smrti, Sinova bvolja se bo zlila z Očetovo voljo.

  8 In tako Bog pretrga aspone smrti, ker je dosegel bzmago nad smrtjo; in Sinu je dal moč, da cposreduje za človeške otroke.

  9 In dvignil se je v nebesa, ker ga do obisti navdaja milost; navdaja ga sočutje do človeških otrok; in stoji med njimi in pravico; in pretrgal je spone smrti, aprevzel njihovo krivičnost in njihove prestopke in jih odkupil in bzadostil zahtevam pravice.

  10 In sedaj vam pravim, kdo se bo razglasil za njegov rod? Glejte, povem vam, da bo potem, ko bo njegova duša darovana za greh, videl svoje apotomstvo. In kaj pravite sedaj? In kdo bo njegovo potomstvo?

  11 Glejte, povem vam, da kdor je slišal besede aprerokov, da, vseh svetih prerokov, ki so prerokovali glede Gospodovega prihoda — povem vam, da so vsi tisti, ki so prisluhnili njihovim besedam in verjeli, da bo Gospod odkupil svoje ljudstvo, in so pričakovali tisti dan za odpuščanje grehov, povem vam, da so ti njegovo potomstvo oziroma da so ti dediči Božjega bkraljestva.

  12 Kajti ti so tisti, katerih grehe je anosil; ti so tisti, za katere je umrl, da jih bo odkupil od njihovih prestopkov. In sedaj, mar niso njegovo potomstvo?

  13 Da, in ali niso preroki, vsak, ki je odprl usta, da bo prerokoval, ki ni zapadel v prestopek, mislim vse svete preroke, vse odkar se je začel svet? Povem vam, da so njegovo potomstvo.

  14 In ti so tisti, ki so aoznanjali mir, ki so prinašali dobre novice o dobrem, ki so oznanjali odrešitev; in Sionu rekli: Tvoj Bog kraljuje!

  15 In o kako lepe so bile na gorah njihove noge!

  16 In spet, kako lepe so na gorah noge tistih, ki še vedno oznanjajo mir!

  17 In spet, kako lepe so na gorah noge tistih, ki bodo po temle oznanjali mir, da, odslej in za vekomaj!

  18 In glejte, povem vam, to ni vse. Kajti o kako lepe so na gorah anoge njega, ki prinaša dobre novice, ki je začetnik bmiru, da, in sicer Gospod, ki je odkupil svoje ljudstvo; da, on, ki je svojemu ljudstvu dal odrešitev;

  19 kajti če ne bi bilo odkupitve, ki jo je opravil za svoje ljudstvo, ki je bila pripravljena od aosnovanja sveta, povem vam, če tega ne bi bilo, bi moralo biti vse človeštvo bpogubljeno.

  20 Toda glejte, spone smrti bodo pretrgane in Sin kraljuje in ima moč nad mrtvimi; zato uresniči vstajenje mrtvih.

  21 In pride vstajenje, in sicer aprvo vstajenje; da, in sicer vstajenje tistih, ki so bili in ki so in ki bodo prav do vstajenja Kristusa — kajti tako se bo imenoval.

  22 In sedaj, vstajenje vseh prerokov in vseh tistih, ki so verjeli njihovim besedam, oziroma vseh tistih, ki so izpolnjevali Božje zapovedi, bo prišlo v prvem vstajenju; zato so ti prvo vstajenje.

  23 Vstali bodo, da bodo aprebivali z Bogom, ki jih je odkupil; tako imajo večno življenje po Kristusu, ki je bpretrgal spone smrti.

  24 In ti so tisti, ki imajo delež pri prvem vstajenju; in ti so tisti, ki so umrli, preden je prišel Kristus, v svoji nevednosti, ne da bi jim bila razglašena aodrešitev. In tako Gospod uresniči njihovo obnovo; in imajo delež pri prvem vstajenju oziroma imajo večno življenje, ker jih je Gospod odkupil.

  25 In tudi majhni aotroci imajo večno življenje.

  26 Toda glejte in se abojte in trepetajte pred Bogom, kajti morali bi trepetati; kajti Gospod ne odkupi takšnih, ki se mu bupirajo in cumrejo v svojih grehih; da, in sicer vsi tisti, ki so se pogubili v svojih grehih, vse odkar se je začel svet, ki so se zavestno uprli Bogu, ki so poznali Božje zapovedi in jih niso izpolnjevali; dti so tisti, ki enimajo deleža pri prvem vstajenju.

  27 Mar bi zato ne morali trepetati? Kajti odrešitev k takim ne pride; kajti Gospod takih ni odkupil; da, Gospod takih niti ne more odkupiti; kajti ne more zanikati samega sebe; kajti ne more zanikati apravice, ko nastopi njena terjatev.

  28 In sedaj vam povem, da bo prišel čas, ko bo Gospodova odrešitev arazglašena vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu.

  29 Da, Gospod, tvoji astražarji bodo povzdignili svoj glas; v en glas bodo peli; kajti na lastne oči bodo videli, ko bo Gospod ponovno uvedel Sion.

  30 Vzradostite se, zapojte skupaj, vi opusteli jeruzalemski kraji; kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkupil je Jeruzalem.

  31 Gospod je razkril svojo sveto roko v očeh vseh narodov; in vsi konci zemlje bodo videli odrešitev našega Boga.