Pühakirjad
  Moroni 4
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  4. peatükk

  Selgitatakse, kuidas vanemad ja preestrid õnnistavad sakramendileiba. Ligikaudu 401–421 pKr.

  1 aViis, kuidas nende bvanemad ja preestrid õnnistasid Kristuse liha ja verd kirikule; ja nad cõnnistasid seda vastavalt Kristuse käskudele; mispärast, me teame, et see on õige viis; ja vanem või preester õnnistas seda –

  2 ja nad laskusid põlvili koos kirikuga ja palusid Kristuse nimel Isa, öeldes:

  3 Oo Jumal, Igavene Isa, me palume sind sinu Poja, Jeesuse Kristuse nimel õnnistada ja pühitseda see aleib kõikide nende hingedele, kes söövad seda; et nad sööksid sinu Poja keha bmälestuseks ja tunnistaksid sinule, oo Jumal, Igavene Isa, et nad on nõus võtma enda peale sinu Poja cnime ja teda alati meeles pidama ja kinni pidama tema käskudest, mis ta on andnud neile, et tema dVaim oleks alati nendega. Aamen.