Moroni 1
  Footnotes

  Moroni raamat

  1. peatükk

  Moroni kirjutab laamanlaste kasuks – Nefilased, kes ei taha Kristust salata, surmatakse. Ligikaudu 401–421 pKr.

  1 Nüüd, mina, aMoroni, pärast seda, kui ma olin lõpetanud Jeredi rahva aruande lühendamise, arvasin ma, et ma ei kirjuta enam, ent ma ei ole veel hukkunud; ja ma ei anna endast teada laamanlastele, et nad mind ei hävitaks.

  2 Sest vaata, nende asõjad on nende seas ülimalt metsikud; ja oma viha tõttu bsurmavad nad iga nefilase, kes ei taha salata Kristust.

  3 Ja mina, Moroni, ei taha Kristust asalata; mispärast, ma rändan, kuhu iganes ma saan, et oma elu kaitsta.

  4 Mispärast, ma kirjutan veel mõned asjad, vastupidiselt sellele, mida ma olen arvanud, sest ma ei mõelnud enam kirjutada; aga ma kirjutan veel mõned asjad, et ehk need võiksid olla väärtuslikud minu vendadele laamanlastele mõnel tulevasel päeval Issanda tahtmist mööda.