Moroni 3
  Footnotes

  3. peatükk

  Vanemad pühitsevad preestrid ja õpetajad ametisse käte pealepanemisega. Ligikaudu 401–421 pKr.

  1 Viis, kuidas jüngrid, keda kutsuti kiriku avanemateks, bpühitsesid ametisse preestreid ja õpetajaid –

  2 pärast seda, kui nad olid palunud Kristuse nimel Isa, asetasid nad oma käed nende peale ja ütlesid:

  3 Jeesuse Kristuse nimel ma pühitsen sind preestriks (või kui see on õpetaja, ma pühitsen sind õpetajaks), et jutlustada meeleparandust ja pattude aandekssaamist Jeesuse Kristuse kaudu kestva usuga tema nimesse kuni lõpuni. Aamen.

  4 Ja niiviisi nad apühitsesid ametisse preestreid ja õpetajaid vastavalt inimestele antud Jumala bandidele ja kutsetele; ja nad pühitsesid neid ametisse Püha Vaimu cväel, mis oli nendes.