Moroni 5
    Footnotes

    5. peatükk

    Esitatakse sakramendiveini õnnistamisviis. Ligikaudu 401–421 pKr.

    1 Veini aõnnistamisviis – vaata, nad võtsid karika ja ütlesid:

    2 Oo Jumal, Igavene Isa, me palume sind sinu Poja, Jeesuse Kristuse nimel õnnistada ja pühitseda see avein kõikide nende hingedele, kes joovad seda, et nad teeksid seda sinu Poja vere bmälestuseks, mis valati nende eest; et nad tunnistaksid sinule, oo Jumal, Igavene Isa, et nad peavad teda alati meeles, et tema Vaim oleks nendega. Aamen.