Pyhät kirjoitukset
Helaman 8


Luku 8

Turmeltuneet tuomarit yrittävät kiihottaa kansaa Nefiä vastaan. Abraham, Mooses, Senos, Senok, Esias, Jesaja, Jeremia, Lehi ja Nefi todistivat kaikki Kristuksesta. Nefi ilmoittaa innoituksen kautta ylituomarin murhasta. Noin 23–21 eKr.

1 Ja nyt tapahtui, että kun Nefi oli sanonut nämä sanat, katso, siellä oli miehiä, jotka olivat tuomareita ja jotka myös kuuluivat Gadiantonin salaiseen joukkoon, ja he olivat vihoissaan ja he huusivat häntä vastaan, sanoen kansalle: Miksi ette ota kiinni tätä miestä ja tuo häntä tuomittavaksi sen rikoksen mukaisesti, jonka hän on tehnyt?

2 Miksi katselette tätä miestä ja kuuntelette hänen herjaustaan tätä kansaa vastaan ja meidän lakiamme vastaan?

3 Sillä katso, Nefi oli puhunut heille heidän lakinsa turmeltuneisuudesta; niin, Nefi puhui paljon sellaista, mitä ei voida kirjoittaa; eikä hän puhunut mitään, mikä olisi ollut vastoin Jumalan käskyjä.

4 Ja nuo tuomarit olivat hänelle vihoissaan, koska hän puhui heille selkeästi heidän salaisista pimeyden teoistaan; kuitenkaan he eivät itse uskaltaneet käydä häneen käsiksi, sillä he pelkäsivät, että kansa huutaisi heitä vastaan.

5 Sen tähden he huusivat kansalle sanoen: Miksi te sallitte tämän miehen herjata meitä? Sillä katso, hän tuomitsee koko tämän kansan aina tuhoon asti; niin, ja myös, että nämä meidän suuret kaupunkimme otetaan meiltä, niin ettei meillä ole niissä mitään sijaa.

6 Ja nyt me tiedämme, että tämä on mahdotonta, sillä katso, me olemme voimakkaita ja meidän kaupunkimme suuria; sen tähden meidän vihollisemme eivät voi saada meitä valtaansa.

7 Ja tapahtui, että he yllyttivät näin kansaa vihaan Nefiä vastaan ja herättivät kiistoja sen keskuudessa, sillä oli muutamia, jotka huusivat: Antakaa tämän miehen olla, sillä hän on hyvä mies, ja se, mitä hän sanoo, tapahtuu varmasti, ellemme me tee parannusta;

8 niin, katso, meitä kohtaavat kaikki tuomiot, joista hän on meille todistanut, sillä me tiedämme, että hän on todistanut meille oikein meidän pahoista teoistamme. Ja katso, niitä on paljon, ja hän tietää yhtä hyvin kaiken sen, mikä meitä on kohtaava, kuin hän tietää meidän pahoista teoistamme;

9 niin, ja katso, ellei hän olisi ollut profeetta, hän ei olisi voinut todistaa noista asioista.

10 Ja tapahtui, että niiden ihmisten pelko, jotka pyrkivät ottamaan Nefin hengiltä, esti heitä käymästä häneen käsiksi; sen tähden hän alkoi jälleen puhua heille nähdessään, että oli päässyt suosioon muutamien silmissä, niin että loput heistä pelkäsivät.

11 Sen tähden hänen oli pakko puhua heille enemmän, sanoen: Katso, veljeni, ettekö ole lukeneet, että Jumala antoi yhdelle miehelle, nimittäin Moosekselle, voiman lyödä Punaisenmeren vesiä, ja ne jakaantuivat kahtia, niin että israelilaiset, jotka olivat meidän isiämme, pääsivät sen poikki kuivaa maata pitkin, ja vedet peittivät egyptiläisten sotajoukot ja nielaisivat ne?

12 Ja nyt, katso, jos Jumala antoi tälle miehelle sellaisen voiman, niin miksi väittelette keskenänne ja sanotte, ettei hän ole antanut minulle voimaa, jolla voin tietää niistä tuomioista, jotka kohtaavat teitä, ellette tee parannusta?

13 Mutta katso, te ette kiellä vain minun sanojani, vaan te kiellätte myös kaikki ne sanat, jotka meidän isämme ovat puhuneet, ja myös ne sanat, jotka puhui tämä mies, Mooses, jolle oli annettu niin suuri voima, niin, ne sanat, jotka hän on puhunut Messiaan tulemisesta.

14 Niin, eikö hän todistanut, että Jumalan Poika on tuleva? Ja niin kuin hän nosti korkealle pronssisen käärmeen autiomaassa, niin korotetaan hänet, joka on tuleva.

15 Ja samoin kuin kaikki, jotka katsoivat tuohon käärmeeseen, saivat elää, samoin kaikki, jotka katsovat Jumalan Poikaan uskoen, murtunein mielin, saavat elää ja saavat sen elämän, joka on iankaikkinen.

16 Ja nyt, katso, ei vain Mooses todistanut näistä asioista, vaan myös kaikki pyhät profeetat hänen ajoistaan aina Abrahamin aikoihin asti.

17 Niin, ja katso, Abraham näki hänen tulemisensa ja täyttyi ilolla ja riemuitsi.

18 Niin, ja katso, minä sanon teille, että ei vain Abraham tiennyt näistä asioista, vaan ennen Abrahamin aikoja oli monia, joita kutsuttiin Jumalan järjestyksen mukaan, niin, nimittäin hänen Poikansa järjestyksen mukaan; ja tämä, jotta ihmisille ilmaistaisiin hyvin monta tuhatta vuotta ennen hänen tulemistaan lunastuksen tulevan heillekin.

19 Ja nyt minä tahdon teidän tietävän, että Abrahamin aikojen jälkeenkin on ollut monia profeettoja, jotka ovat todistaneet näistä asioista; niin, katso, profeetta Senos todisti rohkeasti, minkä vuoksi hänet surmattiin.

20 Ja katso, myös Senok, ja myös Esias, ja myös Jesaja ja Jeremia (Jeremia oli se sama profeetta, joka todisti Jerusalemin hävityksestä), ja nyt me tiedämme, että Jerusalem hävitettiin Jeremian sanojen mukaisesti. Oi miksi sitten ei Jumalan Poika tulisi hänen profetiansa mukaisesti?

21 Ja nyt kiistättekö sen, että Jerusalem hävitettiin? Sanotteko, etteivät Sidkian pojat saaneet surmaansa, kaikki paitsi Mulek? Niin, ja ettekö ymmärrä, että Sidkian jälkeläiset ovat meidän keskuudessamme, ja heidät ajettiin pois Jerusalemin maasta? Mutta katso, tässä ei ole kaikki –

22 meidän isämme Lehi ajettiin pois Jerusalemista, koska hän todisti näistä asioista. Myös Nefi todisti näistä asioista, ja myös melkein kaikki meidän isämme aina tähän aikaan asti; niin, he ovat todistaneet Kristuksen tulemisesta ja ovat odottaneet hänen päiväänsä, joka on tuleva, ja riemuinneet siitä.

23 Ja katso, hän on Jumala, ja hän on heidän kanssaan, ja hän ilmaisi itsensä heille sanoen, että hän oli heidät lunastanut; ja he antoivat hänelle kunnian sen tähden, mikä on tuleva.

24 Ja nyt, koska te tiedätte nämä asiat ettekä voi niitä kieltää, paitsi jos valehtelette, te olette sen tähden tehneet tässä syntiä, sillä te olette hylänneet kaikki nämä asiat huolimatta niin monista todisteista, joita olette saaneet; niin, nimittäin te olette saaneet kaiken, sekä sen, mitä on taivaassa, että kaiken sen, mitä on maassa, todistukseksi siitä, että ne ovat totta.

25 Mutta katso, te olette hylänneet totuuden ja kapinoineet pyhää Jumalaanne vastaan; ja tälläkin hetkellä, sen sijaan että kokoaisitte itsellenne aarteita taivaaseen, missä mikään ei turmellu ja minne mikään epäpuhdas ei voi tulla, te kasaatte itsellenne vihaa tuomion päiväksi.

26 Niin, tälläkin hetkellä te olette murhienne ja haureutenne ja jumalattomuutenne tähden kypsymässä ikuiseen tuhoon; niin, ja ellette tee parannusta, se kohtaa teitä pian.

27 Niin, katso, se on nyt aivan teidän ovillanne; niin, menkää tuomarinistuimen luo ja tutkikaa; ja katso, teidän tuomarinne on murhattu, ja hän makaa verissään; ja hänet on murhannut hänen veljensä, joka pyrkii istumaan tuomarinistuimelle.

28 Ja katso, he molemmat kuuluvat teidän salaiseen joukkoonne, jonka alkuunpanija on Gadianton ja Paholainen, joka pyrkii hävittämään ihmisten sielun.