Pyhät kirjoitukset
Helaman 14


Luku 14

Samuel ennustaa, että yö on valoisa ja että uusi tähti ilmaantuu Kristuksen syntymän aikaan. Kristus lunastaa ihmiset ajallisesta ja hengellisestä kuolemasta. Hänen kuolemansa merkkejä ovat kolmen päivän pimeys, kallioiden halkeaminen ja suuret luonnonmullistukset. Noin 6 eKr.

1 Ja nyt tapahtui, että aSamuel Lamanilainen profetoi hyvin paljon muutakin, mitä ei voida kirjoittaa.

2 Ja katso, hän sanoi heille: Katso, minä annan teille merkin, sillä tulee vielä viisi vuotta, ja katso, sitten tulee Jumalan Poika lunastamaan kaikki ne, jotka uskovat hänen nimeensä.

3 Ja katso, tämän minä annan teille amerkiksi hänen tulemisensa ajasta; sillä katso, taivaalla on suuria valoja, niin ettei hänen tulemisensa edellisenä yönä ole pimeä, niin että ihmisestä näyttää niin kuin olisi päivä.

4 Sen tähden yksi päivä ja yö ja päivä on ikään kuin se olisi yksi päivä, eikä yötä olisi, ja tämä on teille merkkinä, sillä te tiedätte auringon nousevan ja myös laskevan; sen tähden tiedetään varmasti, että on kaksi päivää ja yö; kuitenkaan yö ei pimene, ja se on ahänen syntymäänsä edeltävä yö.

5 Ja katso, nousee uusi atähti, jollaista ette ole koskaan nähneet; ja myös tämä on teille merkki.

6 Ja katso, ei tässä kaikki, taivaalla on monia merkkejä ja ihmeitä.

7 Ja tapahtuu, että te kaikki hämmästytte ja kummeksutte, niin että akaadutte maahan.

8 Ja tapahtuu, että jokainen, joka auskoo Jumalan Poikaan, saa ikuisen elämän.

9 Ja katso, näin Herra on enkelinsä kautta käskenyt minun tulla kertomaan tämän teille; niin, hän on käskenyt minun profetoida nämä asiat teille; niin, hän on sanonut minulle: Huuda tälle kansalle: Tehkää parannus ja valmistakaa Herralle tie.

10 Ja nyt, koska minä olen lamanilainen ja olen puhunut teille ne sanat, jotka Herra on minua käskenyt ja koska ne olivat kovia teitä vastaan, te olette vihoissanne minulle ja pyritte ottamaan minut hengiltä ja olette akarkottaneet minut keskuudestanne.

11 Ja te kuulette minun sanani, sillä tätä tarkoitusta varten minä olen noussut tämän kaupungin muureille, jotta te saisitte kuulla ja tietää Jumalan tuomioista, jotka odottavat teitä pahojen tekojenne tähden, ja myös jotta saisitte tietää parannuksen ehdot;

12 ja myös jotta saisitte tietää Jeesuksen Kristuksen tulemisesta, Jumalan Pojan, taivaan ja maan aIsän, kaiken Luojan alusta asti; ja jotta saisitte tietää hänen tulemisensa merkeistä, niin että te voisitte uskoa hänen nimeensä.

13 Ja jos te auskotte hänen nimeensä, te teette parannuksen kaikista synneistänne, niin että te siten voitte saada ne anteeksi hänen bansioidensa kautta.

14 Ja katso, vielä toisen merkin minä annan teille, nimittäin merkin hänen kuolemastaan.

15 Sillä katso, hänen on totisesti kuoltava, jotta apelastus voi tulla; eli hänen täytyy ja on välttämätöntä kuolla saadakseen aikaan kuolleiden bylösnousemuksen, jotta ihmiset siten voidaan tuoda Herran eteen.

16 Eli, katso, tämä kuolema saa aikaan ylösnousemuksen ja alunastaa koko ihmissuvun ensimmäisestä kuolemasta – siitä hengellisestä kuolemasta; sillä koko ihmissuku, joka on Aadamin blankeemuksen tähden cerotettu pois Herran luota, katsotaan dkuolleeksi sekä siihen nähden, mikä on ajallista että siihen nähden, mikä on hengellistä.

17 Mutta katso, Kristuksen ylösnousemus alunastaa ihmissuvun, niin, vieläpä koko ihmissuvun, ja tuo sen takaisin Herran eteen.

18 Niin, ja se toteuttaa parannuksen ehdon, että ketään, joka tekee parannuksen, ei kaadeta maahan eikä heitetä tuleen, mutta jokainen, joka ei tee parannusta, kaadetaan maahan ja heitetään tuleen; ja heidän osakseen tulee jälleen hengellinen kuolema, eli toinen kuolema, sillä heidät erotetaan jälleen pois siitä, mikä kuuluu vanhurskauteen.

19 Sen tähden tehkää parannus, tehkää parannus, että ette, koska tiedätte nämä asiat mutta ette niitä tee, antautuisi tuomion alaisiksi ja joutuisi tähän toiseen kuolemaan.

20 Mutta katso, kuten minä sanoin teille toisesta amerkistä, hänen kuolemansa merkistä, katso, sinä päivänä, jona hän kärsii kuoleman, aurinko bpimenee ja kieltäytyy antamasta valoaan teille, ja samoin kuu ja tähdet; eikä tässä maassa ole mitään valoa ckolmeen päivään, nimittäin siitä hetkestä alkaen, kun hän kärsii kuoleman, aina siihen asti, kun hän nousee kuolleista.

21 Niin, sinä hetkenä, kun hän antaa henkensä, on aukkosenjylinää ja salamoita monen tunnin ajan, ja maa järisee ja vavahtelee; ja kalliot, jotka ovat tämän maan pinnalla, jotka ovat sekä maan päällä että sen alla, jotka te tällä hetkellä tiedätte vankoiksi, eli suurin osa siitä on yhtenäistä vankkaa massaa, bmurtuvat;

22 niin, ne halkeavat kahtia, ja siitä lähtien niitä atavataan halkinaisina ja säröisinä ja murtuneina palasina kaikkialta maan päältä, eli sekä maan päältä että sen alta.

23 Ja katso, on oleva suuria rajuilmoja, ja monet vuoret madaltuvat laakson kaltaisiksi, ja monista paikoista, joita nyt sanotaan laaksoiksi, tulee vuoria, joiden korkeus on suuri.

24 Ja monet valtatiet sortuvat, ja monet akaupungit tulevat autioiksi.

25 Ja monet ahaudat aukenevat ja luovuttavat monia kuolleitaan; ja monet pyhät ilmestyvät monille.

26 Ja katso, näin aenkeli on minulle puhunut; sillä hän sanoi minulle, että olisi ukkosenjylinää ja salamoita monen tunnin ajan.

27 Ja hän sanoi minulle, että tämä tapahtuisi ukkosen ja salamoinnin ja rajuilman kestäessä ja että apimeys peittäisi koko maan pinnan kolmen päivän ajan.

28 Ja enkeli sanoi minulle, että monet tulevat näkemään suurempia asioita kuin nämä, jotta he uskoisivat, että anämä merkit ja nämä ihmeet tapahtuvat kaikkialla tässä maassa, jottei ihmislasten keskuudessa olisi mitään syytä epäuskoon –

29 ja tämä, jotta jokainen, joka uskoo, voisi pelastua, ja jokaiselle, joka ei usko, tulisi vanhurskas atuomio; ja myös, jos heidät tuomitaan, he saattavat itse oman tuomionsa päällensä.

30 Ja nyt muistakaa, muistakaa, veljeni, että jokainen, joka hukkuu, hukkuu omasta syystään ja jokainen, joka tekee pahaa, tekee sitä omasta tahdostaan, sillä katso, te olette avapaita; te saatte toimia omasta puolestanne; sillä katso, Jumala on antanut teille btiedon, ja hän on tehnyt teidät vapaiksi.

31 Hän on antanut teille kyvyn aerottaa hyvä pahasta, ja hän on antanut teille kyvyn bvalita elämä tai kuolema; ja te voitte tehdä hyvää ja tulla cpalautetuiksi siihen, mikä on hyvää, tai saada sen, mikä on hyvää, palautetuksi itsellenne; tai te voitte tehdä pahaa ja saada sen, mikä on pahaa, palautetuksi itsellenne.