Pyhät kirjoitukset
Helaman 12


Luku 12

Ihmiset ovat epävakaita ja mielettömiä ja nopeita tekemään pahaa. Herra kurittaa kansaansa. Ihmisten mitättömyyttä verrataan Jumalan voimaan. Ihmiset saavat tuomiopäivänä ikuisen elämän tai ikuisen tuomion. Noin 6 eKr.

1 Ja näin me voimme nähdä ihmislasten sydänten petollisuuden sekä epävakaisuuden; niin, me voimme nähdä, että Herra suuressa, äärettömässä hyvyydessään siunaa niitä, jotka panevat aturvansa häneen, ja antaa heidän bmenestyä.

2 Niin, ja me voimme nähdä, että juuri sillä hetkellä, kun hän antaa kansalleen menestystä, nimittäin sen peltojen ja katraiden ja laumojen lisääntymisenä ja kultana ja hopeana ja kaikenlaisina erilaatuisina ja erilaisina kalleuksina; säästäen sen hengen ja pelastaen sen sen vihollisten käsistä; pehmittäen sen vihollisten sydämet, niin etteivät he julistaisi sotia sitä vastaan; niin, ja sanalla sanoen tehden kaiken kansansa parhaaksi ja onneksi; niin, sillä hetkellä se apaaduttaa sydämensä ja unohtaa Herran Jumalansa ja bpolkee Pyhän jalkoihinsa – niin, ja tämä sen mukavuuden ja tavattoman suuren vaurauden tähden.

3 Ja näin me näemme, että ellei Herra akurita kansaansa monilla ahdingoilla, niin, ellei hän rankaise sitä kuolemalla ja kauhulla ja nälänhädällä ja kaikenlaisilla ruttotaudeilla, se ei häntä bmuista.

4 Oi kuinka tyhmiä ja kuinka turhamaisia ja kuinka pahoja ja perkeleellisiä ja kuinka anopeita tekemään pahaa ja kuinka hitaita tekemään hyvää ovatkaan ihmislapset; niin, kuinka nopeita kuulemaan Paholaisen sanoja ja kiinnittämään bsydämensä maailman turhuuksiin!

5 Niin, kuinka nopeita aylpistymään kopeudessa; niin, kuinka nopeita kerskumaan ja tekemään kaikenlaista sellaista, mikä on pahaa; ja kuinka hitaita he ovatkaan muistamaan Herran Jumalansa ja kallistamaan korvansa hänen neuvoilleen, niin, kuinka hitaita bvaeltamaan viisauden polkuja!

6 Katso, he eivät halua Herran Jumalansa, joka heidät on aluonut, bhallitsevan ja vallitsevan heitä; huolimatta hänen suuresta hyvyydestään ja hänen armostaan heitä kohtaan he eivät pidä hänen neuvojaan minkään arvoisina, eivätkä he tahdo häntä oppaaksensa.

7 Oi kuinka suuri onkaan ihmislasten amitättömyys; aivan niin, he ovat vähäisempiä kuin maan tomu.

8 Sillä katso, maan tomu liikkuu sinne tänne, hajotakseen meidän suuren ja ikuisen Jumalamme käskystä.

9 Niin, katso, hänen äänestään kukkulat ja vuoret vapisevat ja ajärkkyvät.

10 Ja hänen äänensä avoimasta ne murtuvat ja tulevat tasaisiksi, niin, niin kuin laakso.

11 Niin, hänen äänensä voimasta akoko maa vapisee;

12 niin, hänen äänensä voimasta perustukset huojuvat aina sisintä myöten.

13 Niin, ja jos hän sanoo maalle: Liiku, se liikkuu.

14 Niin, jos hän sanoo amaalle: bMene taaksepäin, niin että se cpidentää päivää monella tunnilla, se tapahtuu;

15 ja niin hänen sanansa mukaisesti maa menee taaksepäin, ja ihmisestä näyttää, että aurinko seisoo paikallaan; niin, ja katso, näin on, sillä todellakin maa liikkuu eikä aurinko.

16 Ja katso, myös jos hän sanoo suuren syvyyden avesille: bKuivukaa, se tapahtuu.

17 Katso, jos hän sanoo tälle vuorelle: Kohoa ylös ja asiirry tuon kaupungin ylle ja putoa sen päälle, niin että se hautautuu, katso, se tapahtuu.

18 Ja katso, jos ihminen akätkee aarteen maahan ja Herra sanoo: Olkoon se bkirottu sen pahuuden tähden, joka sen on kätkenyt, katso, se on oleva kirottu.

19 Ja jos Herra sanoo: Ole kirottu, niin ettei kukaan ihminen löydä sinua tästä hetkestä vastedes ja ikuisesti, katso, kukaan ihminen ei sitä saa vastedes eikä ikuisesti.

20 Ja katso, jos Herra sanoo ihmiselle: Pahojen tekojesi tähden sinä olet oleva kirottu ikuisesti, se tapahtuu.

21 Ja jos Herra sanoo: Pahojen tekojesi tähden sinut erotetaan pois minun luotani, hän antaa niin tapahtua.

22 Ja voi sitä, jolle hän sanoo näin, sillä se tapahtuu sille, joka pahaa tekee, eikä hän voi pelastua; ja nyt, tästä syystä, jotta ihmiset voisivat pelastua, on parannus julistettu.

23 Ja nyt, siunattuja ovat ne, jotka tekevät parannuksen ja kuulevat Herran Jumalansa ääntä; sillä nämä ovat niitä, jotka apelastuvat.

24 Ja suokoon Jumala suuressa täyteydessänsä, että ihmiset voitaisiin johdattaa parannukseen ja hyviin tekoihin, jotta heidät voitaisiin palauttaa armoon aarmosta, tekojensa mukaan.

25 Ja minä tahdon kaikkien ihmisten pelastuvan. Mutta me luemme, että suurena ja viimeisenä päivänä on muutamia, jotka hylätään eli jotka karkotetaan Herran luota;

26 niin, jotka määrätään loputtoman kurjuuden tilaan, niin että toteutuvat sanat, jotka sanovat: Ne, jotka ovat tehneet hyvää, saavat aikuisen elämän, ja ne, jotka ovat tehneet pahaa, saavat ikuisen btuomion. Ja näin on. Aamen.