Pyhät kirjoitukset
Helaman 16


Luku 16

Nefi kastaa ne nefiläiset, jotka uskovat Samuelia. Parannusta tekemättömien nefiläisten nuolet ja kivet eivät voi surmata Samuelia. Jotkut paaduttavat sydämensä, ja toiset näkevät enkeleitä. Ne, jotka eivät usko, sanovat, ettei ole järkevää uskoa Kristukseen ja hänen tulemiseensa Jerusalemiin. Noin 6–1 eKr.

1 Ja nyt, tapahtui, että oli monia, jotka kuulivat Samuel Lamanilaisen sanat, jotka hän puhui kaupungin muureilla. Ja kaikki, jotka uskoivat hänen sanaansa, lähtivät etsimään Nefiä; ja kun he olivat tavoittaneet ja löytäneet hänet, he tunnustivat hänelle syntinsä eivätkä kieltäneet, haluten, että heidät kastettaisiin Herralle.

2 Mutta kaikki ne, jotka eivät uskoneet Samuelin sanoihin, vihastuivat hänelle; ja he heittivät kiviä muurilla olevaa Samuelia kohti, ja monet ampuivat myös nuolia häntä kohti hänen seistessään muurilla; mutta Herran Henki oli hänen kanssaan, niin etteivät he voineet osua häneen kivillään eivätkä nuolillaan.

3 Nyt, kun he näkivät, etteivät voineet osua häneen, oli vielä paljon muita, jotka uskoivat hänen sanoihinsa, niin että he menivät Nefin luo kastettaviksi.

4 Sillä katso, Nefi kastoi ja profetoi ja saarnasi huutaen parannusta kansalle, näyttäen merkkejä ja ihmetekoja, tehden aihmeitä kansan keskuudessa, jotta he tietäisivät, että Kristuksen oli bpian tultava –

5 kertoen heille asioista, joiden oli pian tultava, jotta he tietäisivät ja muistaisivat niiden tulemisen hetkellä, että ne oli ilmaistu heille etukäteen, jotta he uskoisivat; sen tähden kaikki, jotka uskoivat Samuelin sanoihin, menivät hänen luokseen kastettaviksi, sillä he tulivat parannusta tehden ja tunnustaen syntinsä.

6 Mutta suurin osa heistä ei uskonut Samuelin sanoihin; sen tähden, kun he näkivät, etteivät voineet osua häneen kivillään ja nuolillaan, he huusivat päälliköilleen sanoen: Ottakaa tämä mies kiinni ja sitokaa hänet, sillä katso, hänessä on riivaaja, ja hänessä olevan riivaajan voiman tähden me emme voi osua häneen kivillämme ja nuolillamme; sen tähden ottakaa hänet kiinni ja sitokaa hänet ja viekää hänet pois.

7 Ja kun he menivät käydäkseen häneen käsiksi, katso, hän heittäytyi alas muurilta ja pakeni pois heidän mailtaan, niin, aina omaan maahansa asti, ja alkoi saarnata ja profetoida oman kansansa keskuudessa.

8 Ja katso, hänestä ei enää koskaan kuultu nefiläisten keskuudessa; ja näin olivat kansan asiat.

9 Ja näin päättyi Nefin kansan tuomarien hallituskauden kahdeksaskymmeneskuudes vuosi.

10 Ja näin päättyi myös tuomarien hallituskauden kahdeksaskymmenesseitsemäs vuosi suurimman osan kansasta pysyessä ylpeydessään ja jumalattomuudessaan ja vähemmistön vaeltaessa tarkemmin Jumalan edessä.

11 Ja tällaiset olivat olot myös tuomarien hallituskauden kahdeksantenakymmenentenäkahdeksantena vuonna.

12 Ja kansan asioissa tapahtui vain vähän muutosta, paitsi että kansa alkoi olla pahuudessa paatuneempaa ja tehdä enemmän ja enemmän sitä, mikä oli vastoin Jumalan käskyjä, tuomarien hallituskauden kahdeksantenakymmenentenäyhdeksäntenä vuonna.

13 Mutta tuomarien hallituskauden yhdeksäntenäkymmenentenä vuonna tapahtui, että kansalle annettiin asuuria merkkejä ja ihmeitä, ja profeettojen sanat balkoivat toteutua.

14 Ja aenkeleitä ilmestyi ihmisille, viisaille ihmisille, ja julisti heille suuren ilon ilosanomaa; niin kirjoitukset alkoivat tänä vuonna toteutua.

15 Kuitenkin ihmiset alkoivat paaduttaa sydäntään, kaikki paitsi kaikkein uskovin osa heistä, sekä nefiläisistä että myös lamanilaisista, ja alkoivat luottaa aomaan voimaansa ja omaan viisauteensa, sanoen:

16 Joitakin asioita niin monista he ovat saattaneet arvata oikein, mutta katso, me tiedämme, etteivät kaikki nämä suuret ja ihmeelliset teot, joista on puhuttu, voi tapahtua.

17 Ja he alkoivat järkeillä ja väitellä keskenään sanoen:

18 aEi ole järkevää, että sellainen olento kuin Kristus tulisi; jos tulisi ja hän olisi Jumalan Poika, taivaan ja maan Isä, niin kuin on puhuttu, miksei hän näyttäydy meille samoin kuin niille, jotka ovat Jerusalemissa?

19 Niin, miksei hän näyttäydy tässä maassa yhtä hyvin kuin Jerusalemin maassa?

20 Mutta katso, me tiedämme, että tämä on jumalaton aperimätieto, jonka isämme ovat jättäneet perintönä meille saadakseen meidät uskomaan johonkin suureen ja ihmeelliseen, mikä tapahtuisi, mutta ei meidän keskuudessamme vaan maassa, joka on kaukana, maassa, jota me emme tunne; sen tähden he voivat pitää meidät tietämättömyydessä, sillä me emme voi omin silmin bnähdä, että se on totta.

21 Ja Paholaisen viekkailla ja salaperäisillä taidoilla he aikovat saada aikaan jonkin suuren salaisuuden, jota me emme voi ymmärtää ja joka pitää meidät alistettuina heidän sanojensa palvelijoiksi ja myös heidän palvelijoikseen, sillä me luotamme siihen, että he opettavat meille sanaa; ja näin he pitävät meidät tietämättömyydessä, jos me antaudumme heille, koko elinaikamme.

22 Ja ihmiset kuvittelivat sydämessään paljon muuta, mikä oli mieletöntä ja aturhaa, ja he olivat hyvin levottomia, sillä Saatana yllytti heitä tekemään pahaa jatkuvasti; niin, hän kulki ympäri levittäen huhuja ja kiistoja kaikkialle maahan voidakseen paaduttaa ihmisten sydämet sitä vastaan, mikä oli hyvää, ja sitä vastaan, mikä oli tuleva.

23 Ja huolimatta niistä merkeistä ja ihmeteoista, joita tehtiin Herran kansan keskuudessa, ja monista ihmeistä, joita tehtiin, Saatana sai suuren vallan ihmisten sydämissä kaikkialla maassa.

24 Ja näin päättyi Nefin kansan tuomarien hallituskauden yhdeksäskymmenes vuosi.

25 Ja näin päättyi Helamanin kirja Helamanin ja hänen poikiensa aikakirjan mukaan.